Insurance Knowledge โดย ประสิทธิ์ คำเกิด                                การประกันอัคคีภัย คืออะไร ?            สวัสดีครับพบกับ Insurance Knowledge เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประกันภัยกันนะครับ ในสถานการณ์ การระบาดของไวรัส โควิด ที่วิกฤตกันอยู่ในขณะนี้ คงทำให้หลายท่านมีความกังวลใจกันอย่างมาก IK ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ร่วมใจกันสู้กับเจ้าไวรัสร้ายนี้  และ เราจะร่วมมือกันเพื่อผ่านวิกฤตการณ์อันเลวร้ายนี้ไปให้ได้ด้วยดีนะครับ          สำหรับครั้งนี้เราจะยังคงเรียนรู้เรื่องการประกันวินาศภัยกันต่อนะครับ จากครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของการประกันภัยทางทะเล และการขนส่ง ไปแล้ว ฉบับนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการประกันอัคคีภัยกันนะครับ...          การประกันอัคคีภัย :...
         สถานการณ์โควิด 19 เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่เข้าใกล้พวกเราชาวไทย และล้อมประเทศเพื่อนบ้านอย่างหนาแน่นในห้วงเวลานี้ เฟลชแมนฮิลลาร์ด (FleishmanHillard) เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก มีความเชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดการชื่อเสียงและการบริหารภาวะวิกฤติ การอบรมผู้บริหารระดับสูง ในทักษะการสื่อสารกับสื่อมวลชน และในภาวะวิกฤติ การส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ การตลาดสำหรับแบรนด์ กลยุทธ์ทางดิจิทัล การมีส่วนร่วมทางสังคม และกลยุทธ์เชิงเนื้อหาที่ปรึกษาด้านการสื่อสารระดับโลก         ซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ได้มีการตั้งคณะทำงานอันประกอบด้วยผู้นำของบริษัทฯ กว่า 80 สำนักงานทั่วโลก เรียกว่า “คณะทำงานเฉพาะกิจเรื่อง โคโรนาไวรัส” เพื่อสร้างระบบปฏิบัติการในการสื่อสาร และการสร้าง เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmarking) และได้จัดทำรายงานสถานการณ์รายวันและการสร้างแผนการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้เป็นแนวทางหรือวัคซีนป้องกันผลกระทบทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ...
อุตสาหกรรมประกันภัย ออก 10 มาตรการ ลดผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เศรษฐกิจสะดุด
BKI ตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำรอง พร้อมรับมือการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
Insurance Knowledge โดย ประสิทธิ์ คำเกิด            สวัสดีครับทุกท่าน พบกับ Insurance Knowledge กันเช่นเคยครับ เราได้เรียนรู้กันแล้วนะครับว่าการประกันภัยนั้นคืออะไรและมีกี่ประเภทอะไรบ้าง สำหรับครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้ให้ลึกขึ้นไปกันอีกหน่อยสำหรับการประกันวินาศภัยในแต่ละประเภทกัน เราจะมาเริ่มจาก การประกันภัยขนส่ง และ ภัยทางทะเลกันก่อนนะครับ           การประกันภัยทางทะเล และ การขนส่ง : หมายถึงการประกันภัยเพื่อความคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งสินค้า และความเสียหายแก่ตัวเรือและทรัพย์สิน หรือสินค้า ที่บรรทุกอยู่ในเรือซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเล และขยายขอบเขตความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากากศการขนส่งและทางบกซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเล ซึ่งมีอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่      ...
https://youtu.be/-49r22xKUA0 นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ลดลงมาอยู่ที่ 1.06 % ประกอบกับเกิดสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวมทั้งสิ้น 79,163 ราย เสียชีวิต 2,471 ราย หายแล้ว 23,624 ราย (ข้อมูลวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563) แต่สถานการณ์การระบาด ก็ยังดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้กลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจเอเชียไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเศรษฐกิจซบเซา ดอกเบี้ยขาลง ตลาดมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วคงไม่ส่งผลดีกับบรรดานักลงทุนหรือผู้ที่ต้องการให้เงินออมงอกเงย ในการนี้ สมาคมประกันชีวิตไทย ขอแนะนำผู้เอาประกันภัยทุกคนที่ถือครองกรมธรรม์ออมทรัพย์ที่มีความคุ้มครองและมีผลตอบแทนสูงอย่ายกเลิกกรมธรรม์ เนื่องจากประกันชีวิตรูปแบบสะสมทรัพย์ในอดีตจะให้ผลประโยชน์และเงินคืนตามที่บริษัทประกันสัญญาไว้ในอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยปัจจุบัน เรียกว่ากรมธรรม์ในอดีตจะกลายเป็นสมบัติล้ำค่าในอนาคต รวมถึงการมีประกันสุขภาพไว้รับมือกับโรคต่าง ๆ หรือโรคอุบัติใหม่...
Insurance Knowledge โดย   ประสิทธิ์  คำเกิด           สวัสดีครับทุกท่าน พบกับ Insurance Knowledge กันเช่นเคยครับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการประกันภัยให้กับทุกท่าน จากครั้งที่แล้วผมได้อธิบายถึงความหมายของการประกันภัย และแบบของการประกันชีวิตแต่ละแบบ ทั้ง ๔ แบบ กันไปแล้วนะครับ สำหรับครั้งนี้ เราจะมาเรียกรู้เกี่ยวกับการปรันวินาศภัยทั้ง ๔ แบบ กันต่อนะครับ           ขอเน้นย้ำอีกสักครั้งนะครับว่า เวลาเราพูดคำว่า 'การประกันภัย' นั้นจะหมายถึง 'การประกันชีวิต' และ 'การประกันวินาศภัย' เสมอนะครับ...
Insurance Knowledge โดย ประสิทธิ์ คำเกิด  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                สวัสดีครับทุกท่าน พบกับ Insurance Knowledge กันเช่นเคยครับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการประกันภัย ให้กับทุกท่าน               จากครั้งที่แล้วผมได้อธิบายถึงความหมายของการประกันภัยว่า “การประกันภัย เป็นการเฉลี่ยความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น โดยมีผู้รับประกันภัยทำหน้าที่กระจายความเสี่ยงภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยทั้งหมด ด้วยการให้ผู้เอาประกันภัยจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อย ซึ่งเรียกว่า 'เบี้ยประกันภัย' ให้ผู้รับประกันภัยเก็บรวบรวมไว้เป็นเงินกองกลาง เมื่อมีผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยผู้รับประกันภัยก็จะนำเงินกองกลางนั้นไปชดใช้ให้ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้" หรือหากจะพูดง่ายๆ การประกันภัยภัยก็คือหลักประกันอย่างหนึ่งที่เรามีไว้เพื่อความคุ้มครองความเสียต่อชีวิต หรือ ทรัพย์สินในอนาคต หรือหากจะให้มีความหมายในเชิงมหภาค ก็มองได้ว่าการปรันภัยนั้นคือหลักประกันเพื่อความมั่นคงของสังคม อย่างหนึ่งนั่นเอง             เน้นย้ำนะครับว่า...
Insurance Knowledge  โดย  ประสิทธิ์ คำเกิด ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                 สวัสดีครับทุกท่าน พบกับ Insurance Knowledge กันอีกครั้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการประกันภัย ให้กับทุกท่านให้มีความรู้เท่าทันในเรื่องของการประกันภัยกัน                 จากครั้งที่แล้วทางเราได้พูดถึงการบริหารความเสี่ยงกันไปแล้วนะครับว่าการประกันภัยนั้นเป็นการจัดการความเสี่ยงที่ดีอย่างหนึ่งของเราเพราะเป็นการโอนความเสี่ยงของเราไปให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบแทน สำหรับฉบับนี้เราจะมาติดตามกันต่อว่าการโอนความเสี่ยงในเรื่องของการประกันภัยประเภทไหนแบบไหนถึงจะดีกับเรา?.                 การประกันภัย คือ อะไร? เป็นคำถามที่เมื่อถามคำถามนี้หลายคนอาจนำคำตอบไม่ออกแต่ก็พอเข้าใจว่าคืออะไร ซึ่งหากเป็นทางการนั้น กำหนดไว้ว่า “การประกันภัย เป็นการเฉลี่ยความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น โดยมีผู้รับประกันภัยทำหน้าที่กระจายความเสี่ยงภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยทั้งหมด ด้วยการให้ผู้เอาประกันภัยจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อย ซึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” ให้ผู้รับประกันภัยเก็บรวบรวมไว้เป็นเงินกองกลาง เมื่อมีผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยผู้รับประกันภัยก็จะนำเงินกองกลางนั้นไปชดใช้ให้ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้” อธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆโดยเทียบเคียงกับการเล่นแชร์ เท้าแชร์ก็คือบริษัทประกันภัย ซึ่งทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวการจัดเก็บเงินและจ่ายเงิน ส่วนเรา ท่าน ก็เป็นลูกแชร์ซึ่งก็คือ ผู้เอาประกันภัย...
โดย ประสิทธิ์ คำเกิด ถอดบทเรียนอุบัติเหตุรายใหญ่กรณีรถกระบะพลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิตจำนวน 13 คน บาดเจ็บ 5 คน : พฤติการณ์เกิดจากการขับรถเร็วแซงแล้วเลี้ยวกระทันหันทำให้รถยนต์เสียการทรงตัวเสียหลักพลิกคว่ำ_มีผู้เสียชีวิต 13 รายซึ่งล้วนแต่นั่งในกระบะด้านหลังทั้งสิ้น_ส่วนอีก 5 คนที่บาดเจ็บนั่นอยู่ในส่วนในที่นั่งตอนหน้า_เหตุเพราะกระบะนั้นมีเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของไม่ได้มีไว้เพื่อให้โดยสารความเสี่ยงจึงเกิดจากจากการใช้รถผิดประเภท_หากต้องมีคนโดยสารเช่นนี้ผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น_และต้องให้ความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเหตุในครั้งนี้ไม่มี! ประเด็นนี้จึงเกิดคำถามว่าผู้ขับขี่มีความรู้ความเข้าใจมนเรื่องของประเภทรถและตระหนักกับความเสี่ยงเพียงใด ?!? :ตรวจสอบตัวรถพบว่า รถยนต์ขาดต่อภาษี_ไม่มีการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ_และ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ_ความเสียหายต่อชีวิต_ร่างกาย ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารจึงไม่ได้รับการคุ้มครองใดๆหากแต่ผู้ขับขี่และเจ้าของรถจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งและรวมถึงความอาญา_เหตุเพราะละเลยในหลักประกันตามกฎหมายที่กำหนดให้กระทำแต่ละเลยจึงต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด_เรื่องนี้เพียงแต่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถใส่ใจทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.ไว้_ญาติผู้เสียชีวิตก็จะได้รับการชดใช้ 300,000 บาทต่อราย (13x300,000 = 3,900,000 บาท)และ ผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้โดสารก็จะได้รับการคุ้มครองตามค่ารักษาจริงไม่เกิน 80,000 บาท(4x80,000=320,000บาท ) รวมสองรายการนี้ก็เป็นเงินถึง 4,200,000 บาท แล้ว และยังมีค่าชดเชยรายวันสำหรับผู้ประสบภัยที่ต้องนอนรักษาตัวใน รพ.อีกวันละ 200 บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน 20...

ติดตามเราได้ที่

4,215แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine