Insurance Knowledge(๔-๖๒) ประกันภัยมีกี่แบบกี่ประเภท ? โดย      ประสิทธิ์  คำเกิด  ๕ กันยายน ๒๕๖๒         สวัสดีครับทุกท่าน พบกับ Insurance Knowledge กันเพื่อการรอบรู้ในเรื่องของการประกันภัยกันนะครับ จากครั้งก่อนหน้านั้นเราได้ทราบว่าการประกันภัยนั้นเป็นหลักประกันเพื่อความมั่นคงทางสังคม และ เป็นการโอนความเสี่ยงภัยของเราไปให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายหรือความรับผิดที่เกิดขึ้นในอนาคต กันไปแล้ว เรามาเสริมสร้างความรู้กันต่อเลยนะครับ       ประกันภัยมีกี่ประเภท?...ต่อประเด็นคำถามนี้ก็เพื่อจะบอกกับทุกท่านว่าภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 20 ได้มีการกำหนดในเรื่องของการประกันภัยไว้ ในหมวดที่ 2 การประกันภัยวินาศภัย และ หมวดที่ 3 การประกันชีวิต ดังนั้นการประกันภัย...
Insurance Knowledge โดย ประสิทธิ์ คำเกิด  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                สวัสดีครับทุกท่าน พบกับ Insurance Knowledge กันเช่นเคยครับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการประกันภัย ให้กับทุกท่าน               จากครั้งที่แล้วผมได้อธิบายถึงความหมายของการประกันภัยว่า “การประกันภัย เป็นการเฉลี่ยความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น โดยมีผู้รับประกันภัยทำหน้าที่กระจายความเสี่ยงภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยทั้งหมด ด้วยการให้ผู้เอาประกันภัยจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อย ซึ่งเรียกว่า 'เบี้ยประกันภัย' ให้ผู้รับประกันภัยเก็บรวบรวมไว้เป็นเงินกองกลาง เมื่อมีผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยผู้รับประกันภัยก็จะนำเงินกองกลางนั้นไปชดใช้ให้ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้" หรือหากจะพูดง่ายๆ การประกันภัยภัยก็คือหลักประกันอย่างหนึ่งที่เรามีไว้เพื่อความคุ้มครองความเสียต่อชีวิต หรือ ทรัพย์สินในอนาคต หรือหากจะให้มีความหมายในเชิงมหภาค ก็มองได้ว่าการปรันภัยนั้นคือหลักประกันเพื่อความมั่นคงของสังคม อย่างหนึ่งนั่นเอง             เน้นย้ำนะครับว่า...
                                             Insurance Knowledge โดย ประสิทธิ์ คำเกิด                                การประกันอัคคีภัย คืออะไร ?            สวัสดีครับพบกับ Insurance Knowledge เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประกันภัยกันนะครับ ในสถานการณ์ การระบาดของไวรัส โควิด ที่วิกฤตกันอยู่ในขณะนี้ คงทำให้หลายท่านมีความกังวลใจกันอย่างมาก IK ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ร่วมใจกันสู้กับเจ้าไวรัสร้ายนี้  และ เราจะร่วมมือกันเพื่อผ่านวิกฤตการณ์อันเลวร้ายนี้ไปให้ได้ด้วยดีนะครับ          สำหรับครั้งนี้เราจะยังคงเรียนรู้เรื่องการประกันวินาศภัยกันต่อนะครับ จากครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของการประกันภัยทางทะเล และการขนส่ง ไปแล้ว ฉบับนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการประกันอัคคีภัยกันนะครับ...          การประกันอัคคีภัย :...
Insurance Knowledge โดย ประสิทธิ์ คำเกิด   การประกันภัยเบ็ดเตล็ด คืออะไร ?          สวัสดีครับพบกับ Insurance Knowledge เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประกันภัยกันนะครับ สำหรับครั้งนี้เราจะยังคงเรียนรู้เรื่องการประกันวินาศภัยกันต่อ จากครั้งที่แล้วเป็นเรื่องของการประกันภัยทางทะเล และการขนส่ง, การประกันอัคคีภัย กันไปแล้ว ฉบับนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการประกันอัคคีภัยเบ็ดเตล็ดกันนะครับ...        การประกันภัยเบ็ดเตล็ด หมายถึง ; การประกันภัยเพื่อการคุ้มครองต่อชีวิตร่างกายหรือนามัยของบุคคลทรัพย์สิน หรือ สิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าและความเสี่ยงภัย ซึ่งนอกเหนือจากการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง-การประกันอัคคีภัย-การประกันภัยรถยนต์ ซึ่งคำว่าเบ็ดเตล็ดนั้นหมายถึงหลากหลายอย่าง ดังนั้นการประกันภัยเบ็ดเตล็ดจึงเป็นเรื่องของการประกันภัยที่มีความหลากหลายรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ด้วยกันได้แก่ 1.แบบกรมธรรม์การคุ้มครองเกี่ยวกับตัวบุคคล 2.แบบกรมธรรม์การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 3.แบบกรมธรรม์การคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์ 4.แบบกรมธรรม์การคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ          เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าในแต่ละแบบนั้นมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างเริ่มจากแบบแรกกันก่อนเลยซึ่งแบบนี้เป็นแบบที่มีความนิยมกันเพิ่มมากขึ้นในรอบสามสี่ปีที่ผ่านมามีความเติบโตมากกว่า...
Insurance Knowledge โดย ประสิทธิ์ คำเกิด            สวัสดีครับทุกท่าน พบกับ Insurance Knowledge กันเช่นเคยครับ เราได้เรียนรู้กันแล้วนะครับว่าการประกันภัยนั้นคืออะไรและมีกี่ประเภทอะไรบ้าง สำหรับครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้ให้ลึกขึ้นไปกันอีกหน่อยสำหรับการประกันวินาศภัยในแต่ละประเภทกัน เราจะมาเริ่มจาก การประกันภัยขนส่ง และ ภัยทางทะเลกันก่อนนะครับ           การประกันภัยทางทะเล และ การขนส่ง : หมายถึงการประกันภัยเพื่อความคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งสินค้า และความเสียหายแก่ตัวเรือและทรัพย์สิน หรือสินค้า ที่บรรทุกอยู่ในเรือซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเล และขยายขอบเขตความคุ้มครองไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากากศการขนส่งและทางบกซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเล ซึ่งมีอยู่ ๒ ประเภท ได้แก่      ...
Insurance Knowledge โดย   ประสิทธิ์  คำเกิด           สวัสดีครับทุกท่าน พบกับ Insurance Knowledge กันเช่นเคยครับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการประกันภัยให้กับทุกท่าน จากครั้งที่แล้วผมได้อธิบายถึงความหมายของการประกันภัย และแบบของการประกันชีวิตแต่ละแบบ ทั้ง ๔ แบบ กันไปแล้วนะครับ สำหรับครั้งนี้ เราจะมาเรียกรู้เกี่ยวกับการปรันวินาศภัยทั้ง ๔ แบบ กันต่อนะครับ           ขอเน้นย้ำอีกสักครั้งนะครับว่า เวลาเราพูดคำว่า 'การประกันภัย' นั้นจะหมายถึง 'การประกันชีวิต' และ 'การประกันวินาศภัย' เสมอนะครับ...
Insurance Knowledge ตอนที่ ๓ /๒๕๖๒ โดย ประสิทธิ์ คำเกิด ประกันภัย คือ อะไร ?          สวัสดีครับทุกท่าน พบกับ Insurance Knowledge กันเช่นเคยนะครับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการประกันภัยมากขึ้น ให้กับทุกท่านและผู้สนใจจาก คอลัมน์นี้ ของเรานะครับ.         ประกันภัย คืออะไร?...คำตอบทางวิชาการก็จะบอกไว้ว่า “การประกันภัย เป็นการเฉลี่ยความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่น โดยมีผู้รับประกันภัยทำหน้าที่กระจายความเสี่ยงภัยระหว่างผู้เอาประกันภัยทั้งหมดด้วยการให้ผู้เอาประกันภัยจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อย ซึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” ให้ผู้รับประกันภัยเก็บรวบรวมไว้เป็นเงินกองกลาง เมื่อมีผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยผู้รับประกันภัยก็จะนำเงินกองกลางนั้นไปชดใช้ให้ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ ” เทียบเคียงให้เข้าใจง่ายๆ ก็จะคล้ายๆการเล่นแชร์    ...
Insurance Knowledge โดย ประสิทธิ์ คำเกิด  การรีไฟแนนซ์บ้านสามารถโอนความคุ้มครองจากกรมธรรม์เก่าไปได้หรือไม่?         สวัสดีครับ กลับมาพบกันกับ Insurance Knowledge ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่จะเสริมสร้างภูมิความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยชีวิตและการประกันวินาศภัย  ให้กับทุกท่าน จากครั้งก่อนๆและครั้งที่แล้วเราได้เกริ่นนำให้กับทุกท่านให้ทราบว่าการประกันภัยคืออะไร มีกี่ชนิด กี่แบบ มีรายละเอียดอะไร อย่างไรกันไปแล้ว นะครับ สำหรับครั้งนี้และครั้งต่อๆ ไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันภัยกันโดยนำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ที่เราควรทราบมาเรียนรู้กันนะครับ         ประเด็นปัญหา :  กู้เงินธนาคารเพื่อซื้อบ้านที่อยู่อาศัย ทางธนาคารก็จะให้เราทำสัญญาเงินกู้ สัญญาประกันเงินกู้ สัญญาประกันอัคคีภัย เอาไว้ ต่อมาได้มีธนาคารแห่งใหม่ได้มีข้อเสนอที่ดีในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อบ้านที่อยู่อาศัย และจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระ จึงได้ตัดสินใจทำการรีไฟแนนท์...
คปภ. เตือน!! อย่าหลงเชื่อ-แชร์ “ข่าวมั่ว Black List บริษัทประกันภัย”
ความเดิม...ที่เราได้พูดถึงว่าการประกันภัยเบ็ดเตล็ดนั้น เป็นการการประกันภัยมีความหลากหลายและมีหลายรูปแบบซึ่งโดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ด้วยกันคือ 1.แบบกรมธรรม์การคุ้มครองเกี่ยวกับตัวบุคคล 2.แบบกรมธรรม์การคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 3.แบบกรมธรรม์การคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์ 4.แบบกรมธรรม์การคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ จากครั้งที่แล้วเราได้ทราบถึงหมวดหมู่ที่ 1 กันไปแล้ว ครั้งนี้เรามาติดตามในหมวดหมู่ต่อไปกันครับ

ติดตามเราได้ที่

4,659แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine