บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ส่ง “ประกันรถเปิดปิด Home Plus” คุ้มครองจบครบเรื่อง “รถ-บ้าน” ในแผนประกันเดียว รายแรกของประเทศไทย ตอกย้ำสโลแกน “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” ด้วย 4 แพ็กเกจ ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่าง เพิ่มความยืดหยุ่นการใช้ชีวิตยุค New Normal อย่างลงตัว ตั้งเป้ายอดขายประกันรถเปิดปิด โตก้าวประโดดกว่า 100% ต่อปี ดันเบี้ยรับรวมปี 2564 ทำ New High ต่อเนื่องแตะ 6,500 ล้านบาท   นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ...
นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดเผยว่า     บริษัทกลางฯ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ไม่แสวงหากำไร ทำหน้าที่ในการบริหารเงินกองทุนของผู้เอาประกันภัยทุกคน ให้ได้รับการคุ้มครองเยียวยาเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ รวมทั้งทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนและประเทศอีกด้วย โดยบริษัทกลางฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นองค์กรเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ด้วยระบบการประกันภัยรถ เพื่อสังคม มั่นคง ยั่งยืน”ภายใต้กรอบพันธกิจ 4 เสาหลัก ซึ่งประกอบด้วย “พัฒนาระบบบริการสินไหม” มีการยกระดับระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e-Claim system และ PA&HA gateway เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อได้รับอุบัติเหตุสามารถที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยไม่สร้างภาระให้กับผู้ประสบภัยที่ต้องสำรองจ่าย,การดำเนินการหน่วยประสานสิทธิ ONE STOP SERVICE,มูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัย รวมพลัง...
นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์เงินติดล้อเปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเงินติดล้อได้พัฒนาแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบที่จะช่วยตอบรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ให้กับลูกค้า เพิ่มความอุ่นใจให้ลูกค้าสามารถจัดการบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับสินเชื่อและประกันภัยของตนเองได้สะดวก หมดข้อสงสัย โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงินสินเชื่อและจัดการชำระคืนเงินกู้ผ่านช่องทางออนไลน์  ขออนุมัติเพิ่มวงเงินสินเชื่อ หรือซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับได้โดยไม่ต้องไปที่สาขา รวมถึงยังสามารถค้นหาสาขาของเงินติดล้อได้อีกด้วย โดยในช่วงที่ผ่านมาหลังจากเปิดให้ลูกค้าใช้งานแอปพลิเคชันเงินติดล้อได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แอปพลิเคชันเงินติดล้อ มีผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า 192,000 ราย นอกจากนี้ปัจจุบันลูกค้ากว่า 29% ยังหันมาชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สะท้อนถึงพฤติกรรมการปรับตัวให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่และเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านการเงินต่อจากนี้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเงินติดล้อให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างความโปร่งใส ยกระดับการให้บริการ และเพื่อช่วยลดต้นทุนจากการขยายสาขาในอนาคต และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีด้านการเงินของเงินติดล้อที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจต่อจากนี้ อย่างไรก็ตาม...
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย วิไล ธรรมถิวัธ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ  มอบกรมธรรม์ V-Care ประกันแพ้วัคซีน Covid-19 ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย โดยมี กันยาวีร์ พ้องพงษ์ศรี อุปนายกสมาคมฯ คุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ  ดนัย  ลินจงรัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมฯ (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ V-Care ประกันแพ้วัคซีน Covid-19 จะคุ้มครองกรณีหากฉีดวัคซีน COVID-19 แล้วเกิดอาการแพ้ถึงขั้นภาวะโคม่า สูงถึง 1...
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในสายธุรกิจด้านประกันและการเงินบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า TIC ไทยประกันภัย ขอส่งกำลังใจ และคำขอบคุณในความมุ่งมั่นของทีมแพทย์ที่เป็นกองหน้าในการต่อสู้และต้องเผชิญความเสี่ยงจากการระบาดของโรคโควิด-19  ด้วยการขยายความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย “Covid-19 TIC Freedom” เพิ่มอีก 1 ปี ทุนประกันรวม 9,250,000 บาท ให้แก่ทีมแพทย์อายุรศาสตร์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะแพทย์เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกกรมธรรม์ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 เพื่อคุ้มครองผู้ที่ได้รับวัคซีน ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 88 บาท คุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท ครอบคลุมการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน พร้อมรับเงินชดเชยรายได้รายวัน ตลอดจนการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการฉีดวัคซีน ผู้สนใจสามารถซื้อกรมธรรม์ผ่าน แอป SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีความมั่นใจและอุ่นใจเมื่อเกิดความเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุไม่คาดฝัน ด้วยการนำเสนอกรมธรรม์ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย...
ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน WWW.THAIRSC.COM พบว่ารถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดทั้งในช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล โดยปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูงถึงกว่า 12,000 ราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 นี้ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเจ้าของรถนำรถยนต์และจักรยานยนต์ เข้ารับบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นโดยไม่คิดค่าบริการ ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อยานพาหนะปลอดภัย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่วันนี้ - 10 เมษายน 2564 โดยได้ร่วมกับร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และสถานศึกษา ให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ จำนวน 250 จุดบริการ โดยจัดให้มีการให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์...
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติที่ใช้กำกับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย (Regulatory Guillotine) ร่วมกับสำนักงาน คปภ. โดยสมาคมฯ ได้ศึกษารูปแบบและวิธีการของการทำ Regulatory Guillotine ในหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งการทำ Regulatory Guillotine ของภาคการเงินไทย เพื่อนำเสนอกรอบและรูปแบบสำหรับการปฏิรูปกฎหมายประกันวินาศภัย ซึ่งจะช่วยลดภาระของภาคธุรกิจและประชาชนในการปฏิบัติตาม รวมถึงภาระต่อรัฐในการบังคับใช้ “เนื่องจาก Landscape ของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันแตกต่างจากบริบทที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและก่อให้เกิด Business Model ใหม่ ๆ กฎหมายที่มีอยู่จึงอาจล้าสมัยและไม่ตอบโจทย์การประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ นอกจากนี้แล้ว การออกกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการยกเลิกกฎหมายเดิมที่หมดความจำเป็นหรือล้าสมัย รวมถึงการออกกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามแบบตายตัว ขาดความยืดหยุ่น และซ้ำซ้อน ทำให้ต้นทุนในการประกอบธุรกิจสูงเกินความจำเป็น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้เอาประกันภัย และไม่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจด้วย สำหรับเรื่องของการขออนุมัติอนุญาตต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องของการอนุมัติเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัย ควรเป็นการกำหนดกรอบและหลักเกณฑ์แทนการอนุมัติรายกรมธรรม์...
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ทั้งจากการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น โดยการสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการที่ตอบโจทย์ทุกมิติความเสี่ยงและความต้องการ รวมถึงกำลังซื้อของประชาชน ตลอดจนช่องทางการจำหน่ายที่เข้าถึงได้อย่างสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น  เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งระบบการชำระเงินแบบอีเพย์เมนต์ (E-Payment) และระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ทำให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินและทำธุรกรรมต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น รวมถึงวิถีชีวิตแบบใหม่ในยุคดิจิทัล เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตและการซื้อขายสินค้าออนไลน์ สำนักงาน คปภ. ขอแนะนำประชาชนให้นำระบบประกันภัยเข้าไปช่วยบริหารความเสี่ยงกรณีเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว โดยนายทะเบียนประกันภัย ได้เห็นชอบแบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล...
นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)กล่าวว่าหลังจากวิกฤตโควิด -19 ในช่วงในปี 2020 จนถึงปัจจุบัน  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมาก ประกอบกับคนมีความต้องการการดูแลสุขภาพที่ดี ส่งผลให้ซิกน่า ได้วางแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการรุกตลาดประกันสุขภาพให้มากขึ้น คือการผลักดันให้คนในสังคมไทยกว่า 67 ล้านคนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน ด้วยราคาเบี้ยประกันสุขภาพที่จับต้องได้ โดย ซิกน่าจะนำผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบต่าง ๆ รวมถึงนวตกรรมการบริการใหม่ๆ ที่สามามรถตอบสนองความต้องการของซิกน่า เข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้ามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพกาย ใจ หรือสถานะทางการเงิน โดยมีการนำกลยุทธ์การดำเนินงานจาก Cigna Global มาปรับใช้ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยมากที่สุด เพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคในการเข้าถึงประกันภัยให้แก่คนในสังคมได้อย่างแท้จริง สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2564...

ติดตามเราได้ที่

4,659แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine