นายธนพล บุญวรุตม์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ TSI Insurance เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนลงจาก 1,326,518,451 บาท เป็น 1,081,754,992 บาท ด้วยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 244,763,459 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 540,877,496...
          นายโชติพัฒน์ และ นางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน (ที่ 3 และที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับสตาร์บัคส์ โดยนางเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) (ที่ 4 จากขวา) เปิดสตาร์บัคส์สาขาใหม่อย่างเป็นทางการ ณ อาคารอาคเนย์ สำนักงานใหญ่ สีลม ถือเป็นอีกก้าวของความร่วมมือในการขยายสาขาสตาร์บัคส์ กับบริษัทในกลุ่มทีซีซี
          NSI นำสินประกันภัย ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2562 จำนวนทั้งสิ้น 771 หลักทรัพย์           นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI เปิดเผยว่า...
นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “85 ปี TU Running วิ่งการกุศล” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการระดมทุนให้กับศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด และศูนย์ความเป็นเลิศเท้าเบาหวาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยภายในงานมีนักวิ่งปอดเหล็กเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,000 คน ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมออกบูธกิจกรรมสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย ณ บริเวณลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
           บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย”) ประกาศแผนพัฒนาตัวแทนให้เป็น “ผู้ชำนาญการประกันชีวิต” ในครึ่งหลังปี 2562  โดยจะสนับสนุนการทำงานด้วยกิจกรรมทางการตลาดที่แปลกใหม่ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัวกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ 2 แบบใหม่คือ ‘FWD Power Max Link’ และ ‘FWD One Link’           ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาดังกล่าว บริษัทฯ จะฝึกอบรมผู้บริหารตัวแทน 4,000 คนอย่างเข้มข้นใน 3 ด้านคือ: (1)...
         นายโชติพัฒน์ และนางอาทินันท์ พีชานนท์ ประธานและรองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ร่วมสมทบทุน “โครงการปรับภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ใหม่” โรงเรียนมาแตร์เดอี ในนามนายเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จำนวน 10 ล้านบาท โดยมีอาจารย์สุมิตตา พงศธร ผู้อำนวยการโรงเรียนมาแตร์เดอี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งอาคเนย์สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้มีสถานที่เรียนรู้ที่เหมาะสมต่อยุคสมัย ให้ประโยชน์ต่อนักเรียนทุกชั้นวัย เพราะการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาสังคม
           นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยด้านความล้ำสมัยในยุคดิจิทัล กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจจึงเปลี่ยนแปลงตาม นำไปสู่แผนการดำเนินงานปี 2562 ภายใต้นโยบาย “MTL Everyday Life Partner” ตอบสนองความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต และเพื่อเป็นการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในรูปแบบเฉพาะบุคคล (Personalized) “เมืองไทย Smile Club” พร้อมรังสรรค์กิจกรรมและ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ Smile is All Around โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ ในคอนเซปต์...
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีบุคลากรรวมถึงครอบครัว และอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนกว่า 1,400,000 คน ทั่วประเทศทั้งนี้เมืองไทยประกันภัย  ได้นำเสนอประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร อาทิ ประกันภัยประเภท 1, ประเภท 2, ประเภท 2+และ3+, ประเภท 3 ซึ่งได้รับเกียรติจากอธิบดีและรองปลัดฯ ประกอบด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ​ วงศ์รจิต​ นายแพทย์โอภาส​ การย์กวินพงศ์...
          บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดตัวแพลตฟอร์มประกันออนไลน์ ให้ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตได้รวดเร็วทันใจ พร้อมเปิดตัว Easy E-SAVE ประกันสะสมทรัพย์ตัวแรกที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ลดหย่อนภาษีได้ จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 4 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนาน 10 ปีพร้อมรับเงิน 6% ของทุนประกันภัยในปีกรมธรรม์ที่ 1-9 และรับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนทั้งหมดเมื่อครบกำหนดสัญญาในปีกรมธรรม์ที่ 10          นางสาวพิมพาภรณ์ อาภาศิริผล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารกลยุทธ์ลูกค้าและดิจิตอล บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากปัจจุบันที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันด้วยระบบดิจิตอล...
ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  วิจัยกรุงศรีปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้ลงเหลือ 3.2% จากเดิมที่คาด 3.8% ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจในไตรมาสแรกชะลอตัวกว่าคาด  และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน  ขณะที่มูลค่าการส่งออกในปีนี้คาดว่าจะหดตัวที่ -1.5% จากเดิมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.5% และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ 40.2 ล้านคน ปรับลดลงจากคาดการณ์เดิมที่ 41.1 ล้านคนอย่างไรก็ตาม  หากปัจจัยภายในประเทศปรับไปในทิศทางเป็นบวกมากขึ้น  โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจและโครงการสำคัญ ที่ชัดเจนจากรัฐบาลชุดใหม่ เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การเจรจาการค้ากับต่างประเทศ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศได้ทั้งนี้ วิจัยกรุงศรีคาดว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายของทางการที่ 1-4% โดยมีปัจจัยบวกจากการบริโภคภาคเอกชนที่ยังเติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปีวงเงินกว่า 2...

ติดตามเราได้ที่

3,838แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine