บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือ BDMS และโรงพยาบาลพระราม 9 ให้บริการรูปแบบใหม่ “Telemedicine อยู่บ้านก็พบแพทย์ได้” ที่เพิ่มความสะดวกสบาย ให้แก่ลูกค้า โดยบริการดังกล่าวมอบให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ของ บมจ.กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต และมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS และ/หรือ โรงพยาบาลพระราม 9 โดยสามารถใช้บริการด้านต่างๆ ของทางโรงพยาบาลได้ อาทิ บริการรับคำปรึกษาจากแพทย์ บริการเจาะเลือดถึงบ้านโดยพยาบาลเฉพาะทางด้านการเจาะเลือด และบริการจัดส่งยาถึงบ้าน เป็นต้น โดยเริ่มให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต...
         เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในมาตรการดังกล่าวเป็นการบรรเทาและแบ่งเบาภาระของประชาชน คือการอนุมัติสิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิม 15,000 บาทเพิ่มเป็น 25,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563         นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะยังไม่ยุติง่ายๆ ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อเศรษฐกิจ และระบบสาธารณสุข ยังความตื่นตัวให้กับประชาชนต่อการดูแลตนเอง โดยหลีกเลี่ยงชุมชน งดออกจากที่พักอาศัยโดยไม่จำเป็น...
        บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ห่วงใยผู้ดูแลรักษาผืนป่า โดยนายอลงกรณ์ กาศทิพย์ (ยืนกลาง) ผู้จัดการภาคเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้แก่นักดับเพลิงและอาสาสมัครเชียงใหม่ จำนวน 3,300 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกำลังวิกฤติอยู่ในขณะนี้ ด้วยทุนประกันภัยรวมทั้งสิ้น 1,650,000,000 บาท กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มดังกล่าวให้ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต 500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทต่อคน โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...
         บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดตามนโยบายของรัฐบาล บริษัทฯ จึงได้ประกาศเลื่อนการจัด “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ประจำปี 2563 อันเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ กับ กรมการขนส่งทางบก ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์มือใหม่รวมถึงประชาชนที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการจัดทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพราะตระหนักถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของประชาขนจากสถานการณ์ดังกล่าว          สำหรับการจัดโครงการฯ ในปี 2563 จากเดิมที่ยังเหลือการจัดอีกสองรุ่น ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2563 และ วันที่ 18-19...
         บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เห็นความสำคัญต่อการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่วิกฤติและรุนแรงขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง พร้อมชุดอุปกรณ์ รวมจำนวน 30 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือร่วมใจในการสู้ภัยจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)          โดยในครั้งนี้ บริษัทฯ นำโดยนายชัย โสภณพนิช (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ขวาสุด) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง พร้อมชุดอุปกรณ์...
           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เปิดเผยว่า ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่มีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านการประกันภัยเพิ่มเติมตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ดังนี้          1. เห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ (ฉบับที่...
         ธนชาตประกันภัย เพิ่มแต้มต่อความอุ่นใจลูกค้า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการออกมาตรการเชิงรุกสำหรับเจ้าหน้าที่สำรวจภัย ดูแลรักษาความสะอาด เสริมสร้างความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการบริการ เพื่อย้ำความมั่นใจให้กับลูกค้าและร่วมป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส          บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและมีความห่วงใยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น จึงเพิ่มแต้มต่อความอุ่นใจให้ลูกค้าทุกคน ดำเนินการออกมาตรการและแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สำรวจภัย (Surveyor) ในการดูแลรักษาความสะอาดปลอดภัยในทุกขั้นตอนการบริการ ให้สอดคล้องกับกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างครอบคลุม และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งมาตลอด จึงได้กำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ พนักงานทุกคน ต้องตรวจวัดไข้และรายงานผลทุกวัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัย สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปทั่วทุกภูมิภาค และรัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวซื้อประกันภัยโควิด-19 เป็นจำนวนมาก สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชน ผู้ใช้บริการ จึงได้จัดประชุมทางจอภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร คปภ.ที่ส่วนกลาง และผู้อำนวยการภาค ทั้ง 9 ภาค ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจยกระดับความรุนแรงขึ้น และวางแนวทางปฏิบัติในส่วนภูมิภาค ดังนี้ 1.   กำชับให้ผู้อำนวยการภาค กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัด พนักงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค...
บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จับแจกทอง แก่ลูกค้า 20 รางวัล ที่ชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน TMLTH Touch Point ซึ่งเป็น Mobile Application ที่ตอบรับไลฟ์สไตล์ในโลกยุคดิจิตอล ช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตลงตัวมากขึ้น ได้มีการพัฒนาให้มีรูปลักษณ์ใหม่ พร้อมทั้งเพิ่มฟีเจอร์ให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานมากกว่าเดิม อาทิ เพิ่มความสะดวกในการเข้าสู่ระบบด้วย Pin code, Touch ID หรือ Face ID, เพิ่มการแสดงภาพรวมกรมธรรม์, แสดงประวัติการจ่ายผลประโยชน์เงินคืน, แสดงรายการเงินกู้คงค้าง, การชำระเงินคืนเงินกู้ แจ้งเตือนครบกำหนดชำระเบี้ย,ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อลดหย่อนภาษี ฯลฯ นายยงยุทธ ลิ้ม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส – ปฏิบัติการทางธุรกิจ กล่าวถึงโครงการจับแจกทองฯ ว่า “ บริษัทจัดโปรโมชั่นในแคมเปญนี้ เพื่อต้องการส่งเสริมให้ลูกค้าใช้งานแอพพลิเคชัน TMLTH...
        บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2563 โดยมีนางสาวลสา โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการธุรกิจนายหน้า ร่วมบริจาคโลหิตและให้กำลังใจแก่พนักงาน รวมถึงพนักงานของบริษัทผู้เช่าอาคารที่ได้มาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคจำนวน 204 คน จำนวนทั้งสิ้น 74,800 ซีซี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 19...

ติดตามเราได้ที่

4,218แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine