บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ (ซ้ายสุด)  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคนครหลวง ธุรกิจสาขาและการร่วมทุนเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จำนวน 320,000บาท (สามแสน สองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นางแต๋ว ศิริขำ(ยืนกลาง) ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นภรรยาของนายบุญเลิศ ศิริขำ ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ล้มเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมี นางสาวสุจิตรา โอบชลานุเคราะห์    (ขวาสุด)  ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้
        นายพิชา สิริโยธิน  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย  เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2561 มีทั้งสิ้น 51,453.92 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.44 จำแนกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 13,463.14 ล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 37,990.78 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ร้อยละ 88 โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ ประกอบด้วย (1) เบี้ยประกันชีวิตปีแรก มีจำนวน 7,952.62 ล้านบาท (2) เบี้ยประกันชีวิตจ่ายครั้งเดียว จำนวน 5,510.52 ล้านบาท ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย  กล่าวเพิ่มเติมว่า เบี้ยประกันชีวิตที่เติบโตในเดือนแรกของปี 2561 เป็นผลมาจากปัจจัยเชิงบวกที่ได้มีการคาดการณ์ไว้...
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  โดยคุณศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด เป็นประธานในการเปิดงาน “TIPlife Annual Awards 2017” พิธีมอบรางวัลคุณวุฒิประจำปี 2560 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายขายที่มีผลงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา พร้อมด้วยคุณพุทธรักษ์ทิพชัชวาลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนงานคณิตศาสตร์ประกันภัย   ร่วมมอบรางวัล โดยมีตัวแทนร่วมงานอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดา จ.กรุงเทพฯ
นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนรับมอบแว่นสายตาในโครงการ “เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข” จากดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ จำนวน 296 คน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และเขต 2 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน “การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560” ซึ่งสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์จัดขึ้น โดยวิริยะประกันภัยให้การสนับสนุนทั้งการจัดพิธีมอบรางวัลและสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน 311,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงประทานพระอนุญาตให้สมาคมมอบให้แก่ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี สำหรับการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ทั้งในด้านการจัดพิธีมอบรางวัล รวมถึงการสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เยาวชนเกิดความเพียรพยายามและมุ่งมั่นในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์...
มร.แซมดาชิ สุมิทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายธุรกิจรายย่อย บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต(ไทยแลนด์) (ลำดับที่ 3 จากขวา) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล “Charity Run วิ่งสานฝัน ปันโอกาส”  ในโอกาสครบรอบ 35 ปีของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ อาทิ ทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย  พร้อมกันนี้ได้นำทีมพนักงาน ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิ นวดคลายเส้น แจกผ้ารัดข้อมือซับเหงื่อ ณ สวนลุมพินี เมื่อเร็วๆ นี้
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟระดับประเทศ “All Thailand Golf Tour 2018” ซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 20ในการยกระดับกีฬากอล์ฟไทย และผลักดันให้นักกีฬากอล์ฟไทยได้ก้าวไกลสู่ระดับโลก โดยมีคุณพีรพล ประเสริฐศรีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ
ปรมาศิริ มโนลม้าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี “Thailand TopCompany Awards 2018” ในประเภท “อุตสาหกรรม ประกันภัย”ในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม มีการบริหารจัดการที่โดดเด่น และเป็นองค์กรตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือ เออาร์ไอพี โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมดุสิตธานี
สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดงาน CEO Breakfast & Lunch Talk 2018:Transforming the Industry Towards New Era โดยเชิญ CEO และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 17 ผลกระทบของ InsurTech และโครงการ Insurance Bureau System เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานของบริษัท โดยมี นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเรเนซองส์...
  เมื่อเร็วๆ นี้ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดงานประกาศความสำเร็จประจำปีอย่างยิ่งใหญ่สำหรับทีมงานทั่วประเทศ พร้อมโชว์ท้อปฟอร์มสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการประกันของไทยได้สำเร็จ ด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 70 % จากฝั่งประกันชีวิต และเติบโตจากฝั่งประกันวินาศภัยถึง 26 % ณ ห้องคองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ   โดย นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประจำประเทศไทย และ นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สองผู้บริหารหนุ่มไฟแรงได้ร่วมกันจัดงานสุดยอดความสำเร็จประจำปีอย่างยิ่งใหญ่ “Generali Sales Annual Award...

ติดตามเราได้ที่

3,543แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine