นางพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปันความรู้ “CPR พลิกวิกฤตเสี้ยวนาทีชีวิต” ให้กับพนักงาน นิสิตนักศึกษาในโครงการ Learn and Earn และสื่อมวลชน รวมกว่า 80 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน เรียนรู้และปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต การช่วยเหลือในภาวะสำลักและทางเดินลมหายใจอุดกั้น โดยฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับหุ่นสมชายตามมาตรฐานสากล พร้อมรับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายเขตภันต์ จุลจิรวัฒน์ เป็นวิทยากรพิเศษ ณ “เคทีซี ป็อป” สุขุมวิท 33 เมื่อเร็วๆ นี้  
สมาคมธนาคารไทย โดย 15 ธนาคารสมาชิก ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย และองค์กรภาคีต่างๆ ร่วมจัดแสดงผลงานโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ นำร่องในการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่เยาวชนใน จ.นครปฐม ให้มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างบูรณาการ ตามนโยบายกระทรวงการคลัง โดยมีคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธาน สอ.ดย. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการ จ. นครปฐม นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดพิธีเปิด ร่วมด้วยนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย...
  นายธีรพจน์ โชคอนันตัง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  มอบเงินบริจาคจำนวน 31,840 บาท ให้กับโครงการ “๑ อ่านล้านตื่น” โดยนางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย(PUBAT) พร้อมภาคีเครือข่ายเป็นผู้รับมอบ  เพื่อนำไปซื้อหนังสือส่งมอบให้กับพื้นที่ที่ขาดแคลน โดยเงินบริจาคได้มาจากสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดหนังสือ และร้านค้าที่ร่วมรายการ ครบทุก 500 บาท และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 500 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% โดยทุกรายการทางเคทีซีได้ร่วมบริจาคเงิน 2% เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการ ช่วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2560
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารงานกฎหมาย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับนางชวินดา หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ในพิธีลงนาม สัญญาการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน บริษัทการบินไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.กรุงไทยได้รับความไว้วางใจ และแต่งตั้งให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอบระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 2561– 2563 มูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท  
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเครือมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) ประกาศแต่งตั้ง นายพูนสิทธิ์  ว่องธวัชชัย ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นสายงานใหม่ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดูแลรับผิดชอบการเสริมสร้างพัฒนาความเชื่อมั่นของนักลงทุน ธนาคารคู่ค้า ตลอดจนสถาบันและหน่วยงานต่างๆ (Intrinsic Value) ของหลักทรัพย์ธนาคาร รวมไปถึงดูแลด้านกลยุทธ์พัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามพันธกิจการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของกรุงศรี นายพูนสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวแฮมเชียร์ ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย) และปริญญาโทสาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ โดยได้ร่วมงานกับกรุงศรีตั้งแต่ปี 2554 ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ต่อมาในปี 2558 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กร และล่าสุด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม...
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนเยาวชนและผู้ปกครองสร้างวินัยการออมกับโครงการ ‘เพื่อนช่วยออม’ ด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป หรือเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี–บัวหลวงคิดส์ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับฟรี! ของสมนาคุณพิเศษ ‘กระปุกบัวหลวงช่วยออม’ พร้อมเคล็ดลับสอนลูกให้เป็นเศรษฐี ด้วยการสแกน QR Code ที่ข้างกระปุก ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 – 30 มีนาคม 2561 หรือจนกว่ากระปุกจะหมด ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาในเขตนครหลวงและต่างจังหวัด สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333  หรือ www.bangkokbank.com  
  นายปรีดี ดาวฉาย  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา INSIGHT ON THE EMERGING FRONTIER : EMERGING MARKET OUTLOOK 2018 โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา และอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก และดร.มาร์ค โมเบียส ประธานกรรมการบริหาร เทมเพิลตัน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ กรุ๊ป สิงคโปร์ ร่วมบรรยาย เพื่อให้ความรู้ทิศทางด้านการลงทุนแก่ลูกค้าไพรเวทแบงค์ธนาคารกสิกรไทย ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ เมื่อเร็วๆนี้  
              นางประณยา     นิถานานนท์ ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี”  หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกเคทีซีผู้โชคดีจากแคมเปญ “กินญี่ปุ่น ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่น กับบัตรเครดิตเคทีซี” ที่ได้รับแพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น  จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 2   ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 1,050,000 บาท โดยผู้โชคดีบินลัดฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ด้วยสายการบินไทย สนุกกับกิจกรรมบนลานสกีที่     “นิเซโกะ” สกีรีสอร์ทชื่อดังของฮอกไกโด เยือนอาณาจักรแห่งอาหาร หรือ “Kingdom of Food” อิ่มอร่อยไม่อั้นกับปลาแซลมอน และปู 3 ชนิด ได้แก่ ปูขน ขาปูทาระบะ และขาปูซึไว โดยทีมการตลาดร่วมส่งคณะผู้โชคดีเดินทางไปยังเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆนี้
กลุ่มทิสโก้แถลงกลยุทธ์ปี 2561 ขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่ม  ย้ำจุดยืนที่เดินมาถูกทางกับการเป็นสถาบันการเงินที่ให้คำแนะนำทางการเงินที่ดีแก่ลูกค้า หรือ  Advisory House ดันผลงานเติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมโชว์ผลการดำเนินงานปี 2560 กำไรสุทธิทะลุ 6,090 ล้านบาท เติบโต 21.7% นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เปิดเผย57’ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2561 ว่ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น กระตุ้นการขยายตัวของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ  โดยกลุ่มทิสโก้ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2561 ด้วยการขยายการเติบโตในทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งรายย่อย กลุ่มธนบดีธนกิจ และบรรษัท ด้วยบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ ผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการภายในกลุ่ม (Cross-Selling) รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การบริการไปยังเครือข่ายดิจิทัล  ภายใต้จุดยืนในการเป็น Advisory House หรือผู้ให้คำแนะนำทางการเงินที่ดีของลูกค้า     “การเป็น Advisory...
  ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 4.0%  จากเดิม 3.5% จากมูลค่าส่งออกที่เติบโตในไตรมาสสุดท้าย ส่งผลให้ทั้งปีขยายตัวได้ 10.3% ขณะที่ปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวที่ 4.2% จากเดิม 3.8% ตามทิศทางการขยายตัวเศรษฐกิจโลก และปัจจัยหนุนต่อเนื่องจากปี 2560 ทั้งการลงทุนภาคเอกชน  ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่สินเชื่อและเงินฝากเติบโตดี ขณะที่ NPL มีแนวโน้มลดลงในปี 2561 นายนริศ สถาผลเดชา เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ    TMB Analytics เปิดเผยว่า การฟื้นตัวที่ชัดเจนของเศรษฐกิจโลก นำไปสู่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย...

ติดตามเราได้ที่

3,543แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine