ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ร่วมงาน TFTA Forum ครั้งที่ 6 จัดโดยสมาคมฟินเทคประเทศไทยภายใต้แนวคิด “Insurtech เทคโนโลยีประกันภัย สะดวก มั่นใจ และเข้าถึง” และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การประกันภัยและเทคโนโลยีในมุมมองของหน่วยงานกำกับดูแล”  ว่า สำนักงาน คปภ.ได้ให้การสนับสนุนเนื่องจากเป็นเวทีที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเข้าถึงการประกันภัยและการนำเทคโนโลยีประกันภัย มาเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย อันจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล กลุ่มธุรกิจประกันภัย และกลุ่มเทคโนโลยีประกันภัย (InsurTech Startup) สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันภัย Startup ตลอดจน Center of InsurTech, Thailand...
         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของด้านกำกับ โดยเชิญนายกสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการบริษัทประกันชีวิต ผู้จัดการสาขาบริษัทประกันชีวิต กรรมการผู้จัดการบริษัทประกันวินาศภัย และผู้จัดการสาขาบริษัทประกันวินาศภัย เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. โดยมี 2 ประเด็นสำคัญ คือ          ประเด็นแรก การปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับให้ภาคธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยไทย จึงได้มีการจัดทำกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ขึ้น โดยในครั้งนี้สำนักงาน คปภ. เน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทในการพิจารณาและกลั่นกรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ...
เมื่อวันที่  13  สค.2562 ที่ผ่านมา  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เชิญ คณะผู้บริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  คณะผู้บริหาร ระดับ CEO ของบริษัทประกันชีวิต – ประกันวินาศภัย ทุกบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกำกับ ใน 2 ประเด็นสำคัญ ดังนี้  ประเด็นแรก คือ  การปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย และประเด็นที่สอง คือ การปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐานทั้งนี้สาระสำคัญ ที่ได้มีการนำทั้งสองประเด็นสำคัญ ที่ทางสำนักงาน คปภ.จำเป็นที่ต้องจัดให้มีการประชุมชี้แจง ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ในเรื่องการอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัย...
         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ นางฟื้น กาญจนมณี อายุ 88 ปี หรือคุณยายฟื้น ชาวบ้านในตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ให้ดำเนินคดีกับลูกชายในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ด้วยการหลอกให้ไปเปิดบัญชีและถอนเงินจนหมดบัญชี จำนวน 1.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่นางฟื้นได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจำนวน 3 กรมธรรม์ ซึ่งลูกสาวที่เสียชีวิตได้ทำไว้ โดยปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อต่างๆ นั้น        ...

...ขอพูดเรื่องTalk of the townครับ คือ เรื่อง 'คุณยายคนหนึ่ง ที่หาดใหญ่สงขลา ถูกลูกชายร่วมกับตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทประกันแห่งหนึ่งถอนเงินออกไป'***เงินที่ถอนออกไปคือ ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีลูกสาวของยายเสียชีวิต ซึ่งลูกสาวระบุตอนทำประกันว่า ผู้เป็นแม่(คือคุณยายตามข่าว)เป็น'ผู้รับประโยชน์' ดังนั้นยายจึงเป็นเจ้าของเงิน***จริงๆแล้ว ข่าวเสื่อมเสียในเชิงที่โยงใยไปถึงตัวแทนประกันชีวิตหายไปนานแล้วครับ....นับสิบๆปีมานี้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดกับประกันชีวิต ขณะที่สำนักงานคปภ.เอง ก็มีกรอบกติกาในการควบคุมตัวแทนที่เข้มงวดขึ้น ข่าวทางลบจึงค่อยๆหายไป ส่งผลให้ทัศนคติทางบวกของชาวบ้านที่มีต่อประกันชีวิตดีขึ้นมามาก....กรณีตามข่าว จะจริงจะเท็จอย่างไร และตัวแทนประกันชีวิตเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่นั้น ผมคิดว่า เป็นมุมที่ไม่สู้ดีแล้วครับ...มุมแบบนี้ 'ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคปภ.'คงไม่คาดคิดว่า จะเกิดในยุคนี้ เลยต้องออกแรงทำเรื่องที่ไม่น่าจะต้องทำ กันอีกครั้ง....***ในความคิดเห็นส่วนตัวของผม แยกออกอย่างนี้ครับ• 1. ถ้ามองไปถึงตัวแทนประกันชีวิต ตามข่าวมีตำแหน่ง'ผู้จัดการภาคอาวุโส' ผมคิดว่า ในบรรดาบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด มีไม่กี่บริษัทหรอกครับ ที่มีโครงสร้างตำแหน่งแบบนี้ ...แต่นั่นไม่สำคัญเท่าอายุงาน เพราะกว่าจะได้คำแหน่งระดับนี้ ต้องผ่านการเป็นตัวแทนธรรมดาๆมาก่อน...
           ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน คปภ. ปี 2563 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมโอ๊ควูด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยสายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เพื่อทำเวิร์คช็อปแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นช่วงรอยต่อที่สำคัญ เนื่องจากปี 2563 เป็นปีสุดท้ายของแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 –...
         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัยของ สำนักงาน คปภ. ผู้แทนจากกองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิต สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทประกันภัย ลงพื้นที่ในรูปแบบ Mobile Insurance Unit ซึ่งเป็นครั้งแรกของการลงพื้นที่ตามโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 3 เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนลำไยมัดปุ๊ก บ.ร้องขุด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่         ...
         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ยังคงเข้มงวดในการจัดทีมออกตรวจการขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระบวนการขายของพนักงานธนาคารและการดูแลกรณีเกิดปัญหาในเรื่องประกันภัย โดยล่าสุด เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ระดับสูง สำนักงาน คปภ. ได้ลงพื้นที่ออกตรวจธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่          เป็นการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของธนาคารในฐานะนายหน้าประกันภัย รวมทั้งประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2561...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีศาลาบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ท่าเรือข้ามฟากแสงวนิช อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทรุดพังลงแม่น้ำแม่กลองไปทั้งหลัง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 20 ราย โดยมีผู้บาดเจ็บที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 7 ราย วันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คปภ.ได้เร่งติดตามและรายงานความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และให้ประสานความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้มีการทำประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุประเภทอื่นๆ ไว้หรือไม่เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม      ...
            ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ“เหลียวหลัง แลหน้าธุรกิจประกันภัยไทย” ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Thailand Insurance สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจประกันภัยให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่ สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ซอยปุณวิถี) เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้ปาฐกถาพิเศษโดยฉายภาพทิศทางนโยบายของ สำนักงาน คปภ....

ติดตามเราได้ที่

3,870แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine