ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) สำหรับผู้ประกอบการเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่สำนักงาน คปภ. ภาค 8 ในเขตอำเภอเมืองบ้านตาขุนและอำเภอใกล้เคียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการรณรงค์ทำประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) 100% และความปลอดภัยทางถนน ด้วยการปฏิบัติตามกฎจราจร สวมหมวกนิรภัย เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนในการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุจากรถก็จะได้รับการเยียวยาอย่างทันท่วงทีตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ)                โดยเป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์แห่ไปตามท้องถนนรอบเมือง...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการหักลดหย่อนภาษีสำหรับการประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทำประกันสุขภาพจากบริษัทประกันภัยมากขึ้น โดยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้นั้น ต่อมากรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 315)  เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้  สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยให้ผู้มีเงินได้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทนั้น ด้วยปรากฏตามที่มีการเสนอข่าวว่ามีบริษัทประกันภัยบางบริษัทกล่าวอ้างกับผู้เอาประกันภัยว่า การขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยสุขภาพต้องขออนุมัติจากสำนักงาน คปภ. ก่อน เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีดังกล่าว  ซึ่งเรื่องนี้สำนักงาน คปภ. ขอเรียนว่า ไม่เป็นความจริง จึงขอชี้แจงว่า ผู้มีเงินได้ที่จะยื่นยกเว้นภาษีตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังนี้...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง สำนักงาน คปภ. ได้ให้การต้อนรับ Mr. Muhammad Bin Inbrahim ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia : BNM) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย เพื่อบูรณาการความร่วมมือลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เป็นครั้งแรกระหว่างสองหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านประกันภัยที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยระหว่างกัน รวมถึงจัดอบรมแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับบุคลากรประกันภัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อเร็วๆ นี้
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเรือสปีดโบ้ท คิงโพไซดอน 959 ประสบอุบัติเหตุเครื่องยนต์ระเบิดและเกิดเพลิงไหม้บริเวณหน้าถ้ำไวกิ้ง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 11.00 น. โดยมีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ 16 ราย ตามข่าวที่ปรากฏไปแล้วนั้น สำนักงาน คปภ. ได้เร่งตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้ พบว่า ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 73 (พ.ศ.2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 กำหนดให้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือสำหรับโดยสารต้องจัดให้มีการประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารในเบื้องต้น นอกจากนี้ ตามกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2556  จากการตรวจสอบ พบว่าเรือลำดังกล่าวได้ทำประกันภัยความคุ้มครองไว้ กับบริษัท วิริยะประกันภัย...
                    ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎหมาย General Data Protection Regulation หรือ GDPR เพื่อที่จะควบคุมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพลเมืองของสหภาพยุโรปไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกประมวลผลจาก ที่ใดในโลก และกฎหมายดังกล่าวมีสภาพบังคับไม่จำกัดเฉพาะต่อประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเท่านั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยกฎหมายดังกล่าวนี้ อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจภาคการเงินและภาคการประกันภัยที่มีลูกค้าเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎหมายดังกล่าว สำหรับกฎระเบียบเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย อยู่ในระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ..... เพื่อที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป...
        เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานร่วมกับ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการนำส่งข้อมูลการประกันสุขภาพผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรการภาษีเพื่อสิทธิประโยชน์ผู้มีเงินได้ สำหรับการประกันสุขภาพ และแถลงข่าว เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 และ 2 ชั้น 2 กรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ         โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.ได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะจัดวางกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ด้วยการจัดทำแผนงาน กรอบ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน (Road Map) และเครื่องมือช่วยในการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการวางแผนการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่จะได้รับจากการประกันภัยเป็นหลักการดำเนินงานที่สำคัญ         จากผลการศึกษาฯ จึงได้จัดทำแผนงานโดยมีการปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างครบวงจร โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติที่สามารถดำเนินการได้จากทั้งภาคธุรกิจประกันชีวิต...
นายตนุภัทร รัตนพูลชัย รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายกฎหมายและคดี และสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. นำผู้เสียหายจำนวน 35 คน และผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยจำนวน 10 บริษัทที่ได้รับความเสียหายจากบริษัท ที.ไอ.เอส. ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.อ.ชาคริต สวัสดี รองผู้บังคับการปราบปราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ณ กองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทั้งนี้จากการที่สำนักงาน คปภ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายมากกว่า...
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ได้เกิดเหตุสลดครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขับรถกระบะหมายเลขทะเบียน บจ-457 ชัยภูมิ รับส่งเด็กนักเรียน และได้ลืม ด.ญ.วัย 5 ขวบ ที่นั่งเบาะหน้าด้านคนขับไว้ในรถ เป็นเหตุให้ ด.ญ. คนดังกล่าวเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุเกิดในพื้นที่ สภ.ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จากการตรวจสอบ พบว่ารถยนต์คันดังกล่าว ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับบริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ LN CTP 61/2317697 เริ่มความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม...
  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบเพื่อวางมาตรการป้องกันและเยียวยาด้านการประกันภัยแก่ประชาชน โดยได้มีการสนธิกำลังลงพื้นที่ในภาคอีสาน นำร่องที่จังหวัดนครพนมเพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค รวมถึงน้ำดื่มในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งกำหนดเป็น “นครพนมโมเดล” เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับจังหวัดอื่นๆ ทั้งในการเยียวยาผู้ประสบภัย และการเร่งประสานงานการสำรวจภัยและการประเมินความเสียหาย รวมทั้งประสานติดตามเร่งรัดให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ทั้งนี้จากการมอบหมายให้สำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศติดตามและรายงานความเสียหายรวมถึงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทประกันภัยในการเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัย จากรายงานเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 พบว่ามีพื้นที่ความเสียหายทั้งสิ้น 36 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ จำนวน 329 อำเภอ และที่ไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอีกจำนวน 141 อำเภอ มีรถยนต์ที่มีประกันภัยและได้รับความเสียหายทั้งสิ้น...

ติดตามเราได้ที่

3,365แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine