10 ปี คปภ.

          10 ปี คปภ. ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบทศวรรษของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือคปภ.ต่อไปนี้เป็นความเห็นบางส่วนถึงแนวนโยบายและการทำงานของคปภ.ในยุคปัจจุบัน              กิตติ  ปิณฑวิรุจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และฝ่ายความสัมพันธ์ภาครัฐ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน ) กล่าวว่า “ทิศทางของการเปิดเสรีนั้น แบ่งออกได้เป็น 3  ช่วงด้วยกันคือ  ช่วงแรก ช่วงของท่านพจนีย์ ธนวรานิช เป็นอธิบดีกรมการประกันภัย ซึ่งเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมของบริษัทประกันภัยภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งตอนนั้น...
ครบทศวรรษแห่งการก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” ที่มีชื่อย่อว่า “คปภ.” ปี 2550 คปภ.แปลงร่างจาก “กรมการประกันภัย” สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นสถานะเป็นนิติบุคลล ที่ครึ่งๆกลางๆ ดูๆแล้วเหมือนจะเป็นหน่วยงานอิสระ แต่ในทางนิตินัย ก็ไม่ควรเรียกว่า องค์กรอิสระ เพราะถึงอย่างไรก็ยังต้องมีกระทรวงการคลังทั้งกำกับและดูแลอีกชั้นหนึ่ง 10ปีของคปภ.นั้น มีบทบาททางด้านการกำกับเหนือกว่าการส่งเสริมมากทีเดียว ซึ่งถ้าแยกเป็นสัดส่วน บทบาทการกำกับคงอยู่ที่ 70% ส่วนที่เหลือเป็นภาคของการส่งเสริม การที่ฟากของการกำกับมากกว่า อาจบอกได้ว่า มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจประกันภัยไทย รวมไปถึงเน้นการปกป้องและคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเป็นหลักด้วย ด้วยเหตุนี้ บทบาทการกำกับของคปภ.จึงดูเสมือนตึงแน่นรัดรึงเกินความพอดี ที่ทำให้ภาคธุรกิจขยับเขยื้อนลำบากไปบ้าง ขณะที่ภาคการกำกับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ หากมองไปที่ภาคการส่งเสริม ดูจะอ่อนยวบพอสมควร บทบาทการส่งเสริมภาคธุรกิจของคปภ. ไม่ได้คล่องสะดวกรวดเร็วเหมือนเช่นภาคการกำกับแต่อย่างใด ดังนั้น การเติบโตมาจนครบ10ปีของคปภ.นั้น จึงควรออกเรี่ยวแรงด้านการส่งเสริมให้มากขึ้น การอยู่มาถึง10ปี คปภ.มีความพร้อมทั้งกำลังคน เงื่อนไขทางด้านกฎหมาย รวมไปถึงกำลังทรัพย์ ดังนั้น บทบาทด้านการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจขับเคลื่อนได้ง่ายยิ่งขึ้นนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง
คปภ.เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจต่อร่าง“พ.ร.บ.ประกันชีวิต-พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย”ครั้งที่5 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้มีการปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ซึ่งเป็นการยกร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.... และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ... เพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเพื่อรองรับการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ซึ่งกำหนดโดยสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ในปลายปี 2561 ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานกำกับสถาบันการเงินอื่น ซึ่งสำนักงาน คปภ.ได้นำร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. และได้รับความเห็นชอบในหลักการตามที่ สำนักงาน คปภ. เสนอ โดยคณะกรรมการ คปภ. ได้ให้จัดหมวดหมู่ของประเด็นการแก้ไขกฎหมาย และแยกเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการตรากฎหมาย ดังนั้น การแบ่งกลุ่มบทบัญญัติจึงได้แบ่งตามเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกัน เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1...

ติดตามเราได้ที่

3,365แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine