ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 สำนักงาน คปภ. ได้รับรายงานจาก สำนักงาน คปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด ว่า เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 01.20 น. ได้เกิดเหตุรถยนต์ ทะเบียน กค-1444 ยโสธร เฉี่ยวชน นายสมบูรณ์...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่สร้างแรงสะเทือนต่อระบบประกันภัย โดยกรณีที่กระทบความเชื่อมั่นต่อระบบมากที่สุดก็คือการเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทประกันภัย ซึ่งหากนับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา พบว่ามีบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้ว ทั้งสิ้น 10 บริษัท ซึ่งเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ แต่สำนักงาน คปภ. เองจำเป็นต้องมีความเด็ดขาดในด้านการบังคับใช้กฎหมาย และยึดถือผลประโยชน์และสวัสดิภาพของประชาชนผู้บริโภคเป็นสำคัญ เมื่อเราอยู่ร่วมกันในสังคมประกันภัย การรักษากฎกติกาจึงเป็นสิ่งที่สำนักงาน คปภ.ให้ความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดประชุมร่วมผู้บริหารระดับสูง สำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อที่จะช่วยกันถอดบทเรียนจากความเจ็บปวด แล้วนำมาสร้างเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับอนาคต ภายใต้ธีม “The Lessons learned on Pain Points for...
          เพื่อให้ประกันได้เข้าถึงผู้นคนในสังคมไทยได้มากขึ้น และเร็วขึ้น ภาคธุรกิจประกัย (ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ) จึงร่วมมือกันจับมือกับสำนักงาน คปภ. จัดแพ็คเกจกรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 7 บาท และ 10 บาท พลัส เพื่อให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุและการเสียชีวิตแก่ประชาชนคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 20-70 ปี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีระยะเวลาคุ้มครองนาน 30 วัน  ทั้งนี้ คนที่จะได้รับคุ้มครองอุบัติเหตุจาก ประกันภัย 7 บาท และ 10 บาทพลัส นั้น จะต้องซื้อประกันในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมม2561 ถึง...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร เพื่อนำระบบประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับพืชผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงให้กับเกษตรกร สร้างความมั่นคงในชีวิต ยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เลขาธิการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียน ได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความ กรมธรรม์ประกันภัยโคนม และอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 และมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565          โดยกรมธรรม์ประกันภัยโคนมเป็นความร่วมมือในการดำเนินการระหว่าง บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)...
           ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Health Insurance Development in Thailand: Opportunities and Challenges” ในงานประชุมวิชาการ “Health Insurance Innovation Congress Asia Pacific 2018” ฮ่องกง โดยมีผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยี จากหลายประเทศทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และมุมมอง เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ โดย กล่าวถึงโครงสร้างประชากรของเอเซียแปซิฟิกที่จะมีสัดส่วนโครงสร้างของผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องนี้ และเมื่อในสังคมมีผู้สูงอายุมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล...
        ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุมือปืนกราดยิงบริเวณตลาดคริสต์มาส เขตเมืองสทราซบูร์ ประเทศฝรั่งเศส ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 12 ราย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา และหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นคนไทย ชื่อ นายอนุพงษ์ สืบสมาน อายุ 45 ปี เป็นผู้บริหารโรงงาน “อึ้ง ฮั้ว เชียง” ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและขนมจีน “ตราเพียว” ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา...
        ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในปี 2562 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “การเสริมสร้างหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)” โดยมี 3 ประเด็นหลัก (Chair’s priorities) ประกอบด้วย การเชื่อมโยง (Connectivity) ความยั่งยืน (Sustainability) และภูมิคุ้มกัน (Resilience) โดยสำนักงาน คปภ. ได้นำเสนอแผนงานที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดหลักของการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่นๆ...
          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.ได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะจัดวางกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ด้วยการจัดทำแผนงาน กรอบ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน (Road Map) และเครื่องมือช่วยในการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการวางแผนการผ่อนคลายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่จะได้รับจากการประกันภัยเป็นหลักการดำเนินงานที่สำคัญ         จากผลการศึกษาฯ จึงได้จัดทำแผนงานโดยมีการปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างครบวงจร โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการปฏิบัติที่สามารถดำเนินการได้จากทั้งภาคธุรกิจประกันชีวิต...
         ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การขับเคลื่อนงานส่งเสริมด้านประกันภัยภายใต้บริบทการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัดในยุคดิจิทัล” ในฐานะประธานเปิดงานสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารผลการปฏิบัติงานของสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ว่า ในปี 2562 สำนักงาน คปภ. มีนโยบายในการขับเคลื่อนการประกันภัยรถผ่านแดนอย่างจริงจังในทุกมิติ โดยจะมีการแต่งตั้งบุคลากรของสำนักงาน คปภ. เพื่อติดตามและขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรง นอกจากนี้จะมีการผลักดันให้มีการพัฒนาประกันภัยรถผ่านแดน จากเดิมที่ใช้บัตรบลูการ์ดเป็นบัตรบลูการ์ดดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านประกันภัยให้กับรถผ่านแดนในกลุ่ม ประเทศอาเซียน รวมทั้งสำนักงาน คปภ. จะเป็นแกนนำจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรวมกันถอดสลักประเด็นปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการวางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันภัยรถผ่านแดน ควบคู่ไปกับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 ในปี 2562...
         ทิพยประกันชีวิต จับมือกับทิพยประกันภัย ร่วมออกบูธงาน งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 2 Money Expo Year-End 2018 ภายใต้แนวคิด “Wealth Transformation มิติใหม่แห่งความมั่งคั่ง” โดยมี คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานเปิดงาน, คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน พร้อมด้วยคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย รองประธานกรรมการ, คุณอิสระ วงศ์รุ่ง กรรมการ และคุณศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดบูธอย่างเป็นทางการ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน...

ติดตามเราได้ที่

3,540แฟนคลับชอบ
611ผู้ติดตามติดตาม

E-Magazine