จิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรม “สัปดาห์มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ครั้งที่ 9 ระดมทุนกว่า 300,000 บาท เพื่อคนด้อยโอกาส

0
25

เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ จัดงาน “สัปดาห์มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ครั้งที่ เพื่อระดมทุนสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่เด็ก สตรี และคนชราที่ขาดแคลน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมูลนิธิฯ  

       งาน “สัปดาห์มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับจัดขึ้นบริเวณ ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต โดยทีมจิตอาสาไทยประกันชีวิต ประกอบด้วย พนักงานสำนักงานใหญ่ ฝ่ายขายในเขตพื้นที่นครหลวง รวมถึงลูกค้า และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน จัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้ามือสองสภาพดี บูทเล่นเกมสอยดาว

       นอกจากนี้ ยังมีโซนสำหรับนวดผ่อนคลายด้วยแพทย์แผนโบราณ และโซนทำนายทายชีวิตโดยนักพยากรณ์ชื่อดัง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดีสามารถระดมทุนเป็นจำนวนเงิน 317,432 บาท และดำเนินการส่งมอบเงินรายได้ให้กับมูลนิธเพื่อนำไปจัดสรรตามพันธกิจการดำเนินงานต่อไป

       ไทยประกันชีวิต มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา พร้อมเป็น “ผู้ให้” และ “แบ่งปัน” เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง พร้อมส่งต่อชีวิตที่ดีมีคุณค่าแก่คนไทยและสังคมไทย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here