เงินติดล้อ ออกหนังสือ 2เล่ม จุดแนวคิด พ้นวิกฤตความยากจน

0
36

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กล่าวว่า เงินติดล้อในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการเงินให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งที่ผ่านมา
ได้ทุ่มเทกับการศึกษาเรื่องราวปัญหาและข้อจำกัดของกลุ่มฐานรากเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น จึงสนับสนุนการแปลหนังสือ “เศรษฐศาสตร์ความจน” (Poor Economics) หนังสือที่พูดถึงแรงจูงใจ พฤติกรรม และการตัดสินใจของคนจนที่มีต่อเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
ซึ่งมีเหตุผลมาจากความจนที่ทำให้ขาดโอกาสที่จะได้รับสิ่งต่าง ๆ ที่ชนชั้นกลางหรือคนมีเงินได้รับ
เขียนโดย อภิชิต เบเนอร์จี และเอสแตร์ ดูโฟล สองนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี 2019 และ
“การเงินคนจน” (The Poor and Their Money) เป็นการเล่าและอธิบายเรื่องตัวกลางหลากหลายรูปแบบ
ที่คนจนใช้ในการจัดการด้านการเงินของตัวเอง ทั้งการออมเงินและการกู้เงิน เขียนโดย สจวร์ต รัทเทอร์ฟอร์ด และ สุขวินเดอร์ อาโรรา นักเขียนระดับโลก ซึ่งหนังสือ 2 เล่มนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญ
ให้กับผู้บริหารธุรกิจด้านการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และบุคคลภายนอก ได้เข้าถึงข้อมูลที่สะท้อนเรื่องราวการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยภายใต้ข้อจำกัดทางด้านการเงิน ด้วยความคาดหวังอย่างยิ่งว่า
ทุกภาคส่วนจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ และใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบมากยิ่งขึ้น บรรเทาความยากจน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ เพื่อพัฒนาและยกระดับสังคมไทยให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน โดยผู้สนใจสามารถหาซื้อหนังสือทั้ง 2 เล่ม ได้แล้ววันนี้
ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ผู้สนใจติดตามข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ Facebook Fanpage เงินติดล้อ หรือเว็บไซต์ www.ngerntidlor.com 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here