แอกซ่าประกันภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมสานต่อโครงการ “Green Insurer”

0
25

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดินหน้ากำหนดโยบายและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในแต่ละวันให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งตั้งเป้าเร่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับปี 2564 นี้ แอกซ่าประกันภัยพร้อมสานต่อเจตนารมณ์ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 emissions) และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ จากการดำเนินงานของบริษัทลดลง 10% โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำคัญต่างๆ ในองค์กร อาทิ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำ รวมถึงการลดปริมาณขยะที่ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่แอกซ่าได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

มร. โคลด เซนย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“เราสามารถมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แอกซ่าประกันภัยเตรียมเปิดตัวโครงการด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการ กิจกรรมรณรงค์ร่วมกับชุมชนต่างๆ และการฝึกอบรมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” มร. โคลด เซนย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและธุรกิจทุกภาคส่วนอย่างไม่มีใครคาดคิด การทำงานจากบ้านหรือ Working from home  และหลังจากรัฐบาลได้มีการคลายล็อคดาวน์ แอกซ่าประกันภัยได้ประกาศนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน 2 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งช่วยสร้างสมดุลสำหรับชีวิตการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับพนักงาน และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากพนักงานไม่ต้องใช้ยานพาหนะหรือขนส่งสาธารณะในการเดินทางมาทำงาน ในระดับชุมชน แอกซ่าประกันภัยได้ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรท้องถิ่นจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา พนักงานแอกซ่าได้จับมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยทำโครงการจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here