กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดงาน “รักษ์ป่านาน” ครั้งที่ 4

0
535

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในงานสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๔ และทรงบรรยายเรื่อง “สร้างป่า สร้างรายได้”   โดยมีนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้สนับสนุนและอำนวยการสัมมนา  พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานราชการ เอกชน และผู้นำชุมชนเข้าร่วมสัมมนา ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายบัณฑูร ล่ำซำ  เปิดเผยว่า  ธนาคารกสิกรไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นผู้สนับสนุนและประสานงานการจัดสัมมนาวิชาการในโครงการ “รักษ์ป่าน่าน” อันมีสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นผู้อำนวยการโครงการ โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทัพบก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจังหวัดน่าน ร่วมเป็นผู้ดำเนินการโครงการ ซึ่งหน่วยงานที่ร่วมในโครงการ “รักษ์ป่าน่าน” ได้นำเสนอความคืบหน้า และผลการดำเนินงานในรอบสองปีที่ผ่านมา   โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนและประชาชนชาวน่านเข้าร่วมฟังการสัมมนากว่า ๔๐๐ คน

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน  พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดน่านได้ประกอบอาชีพและดำรงชีพอย่างมีคุณภาพอยู่ร่วมกับป่า ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนน่านรักษาทรัพยากรอันเป็นสมบัติแผ่นดิน  และเพื่อให้การ “รักษ์ป่าน่าน” ดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่