กรุงเทพประกันชีวิต เน้นย้ำ BLA FA3B ต้องไปแนว Customer Centric ใครเจอเราชีวิตต้องดีขึ้น”

0
137

ม.ล. จิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศนโยบายเน้นย้ำกองทัพที่ปรึกษาการเงิน BLA FA3B ว่า “ จากวิสัยทัศน์และนโยบายของกรุงเทพประกันชีวิต ในปี 2562 นี้ เป้าหมายและการทำงานของที่ปรึกษาการเงิน BLA FA3B จะต้องไปในทางเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “CUSTOMER CENTRIC ใครเจอเราชีวิตต้องดีขึ้น” ที่ปรึกษาการเงิน BLA FA3B ของบริษัทจะทำหน้าที่ให้บริการด้านการวางแผนเพื่อเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยที่ปรึกษาการเงินของ BLA FA3B จะต้องได้รับการอบรมและสร้างประสบการณ์เพื่อพัฒนาให้สามารถวางแผนได้อย่างหลากหลายตามเป้าหมายของลูกค้าแต่ละคนที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากการพัฒนาด้านคุณภาพของที่ปรึกษาการเงิน BLA FA3B บริษัทฯ ยังได้พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ รองรับการให้บริการ เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาการเงินที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือ  และช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการเงินที่วางไว้”

นอกจากนี้ ยังได้ประกาศเป้าหมายที่จะเดินหน้าสร้างที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อให้มีจำนวนที่ปรึกษาการเงินที่เพียงพอ สามารถรองรับความต้องการการวางแผนการเงินของลูกค้าที่มีมากขึ้น และสามารถแข่งขันอยู่ในธุรกิจได้

” กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมพันธมิตร 3B ที่แข็งแกร่ง และที่ปรึกษาการเงิน  จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันโดยยึดมั่นตามแนวคิด “ใครเจอเราชีวิตต้องดีขึ้น” เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและชีวิตที่ดีกว่าให้กับประชาชนต่อไป ” ม.ล. จิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ์ กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่