กรุงเทพประกันภัยใส่ใจความปลอดภัย จัดงาน BKI Safety Day 2017

0
186

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKIโดย นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน BKI Safety Day 2017 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ คปอ. (Safety Health and Environment : SHE)

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันภัยต่างๆ พร้อมมอบรางวัลการประกวดพื้นที่ 5ส ยอดเยี่ยมประจำปี 2560 ให้แก่หน่วยงานที่มีการปฏิบัติการด้าน 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) อย่างเข้มแข็งและเป็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้งชมการสาธิตช่วยเหลือผู้หมดสติโดยวิธี CPR โดยทีมอาสาบรรเทาภัย (Emergency Response Team : ERT) การตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลมิชชั่น และการออกจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยหรือระงับภัยเบื้องต้น เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ถังดับเพลิงหมวกกันน็อกในราคาพิเศษ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการอบรมพนักงานและบริษัทผู้เช่าภายในอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนมีการซ้อมอพยพหนีไฟทั่วอาคารและสาธิตวิธีการดับไฟอีกด้วย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในอาคารและบุคคลภายนอกเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here