คนไทยใช้ชีวิตเสี่ยง ประกันต้องปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภค

0
147

  คุณอานนท์วังวสุผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด(มหาชน)  บอกเล่าถึงการปรับตัวของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยท่ามกลางบรรยากาศแห่งการแข่งขันที่รุนแรงหลากหลายรูปแบบ  ในโลกดิจิตอลในฐานะนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยว่าสำหรับการดำเนินชีวิตของคนไทยนั้นคนไทยชอบความสบายทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างประมาทดังจะเห็นว่าสถิติการเกิดอุบติเหตุในประเทศสูงมากแถมยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเลย

ฉะนั้น  ธุรกิจประกันภัยก็จะเข้ามาทำหน้าที่รับบริหารความเสี่ยงภัยให้กับประชาชนคนไทยทั้งที่เป็นรายบุคคลและที่เป็นองค์กรซึ่งขณะนี้อุตส่าหกรรมก็กำลังปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  ยิ่งก้าวสู่สังคมดิจิตอลก็ยิ่งจำเป็นต้องปรับตัวปรับธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการออกกรมธรรม์หรือแม้แต่การมีข้อมูลสถิติเพื่อในมาคำนวณหาต้นทุนความเสียหายที่แท้จริงจะได้มีโพรดักซ์ที่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากได้ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านออนไลน์หรือการออกกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์( E-Policy ) หรือแม้แต่การทำเคลมก็ควรมีการทำแพลทฟอร์มร่วมกัน

ทิศทางก็คือจะใช้ระบบเข้ามาทำงานแทนคนได้มากขึ้นเพื่อที่สามารถรองรับระบบงานที่เพิ่มมากขึ้นแต่ต้นทุนที่ต่ำลงเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่