คปภ.จัดการอบรม Microinsurance ระดับภูมิภาคเอเชียให้กับหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัย

0
209

         สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและการฝึกอบรมด้านการประกันภัยแห่งอาเซียน (The ASEAN Insurance Training & Research Institute หรือ AITRI) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศเรื่อง การประกันภัยรายย่อย (Microinsurance) ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานกำกับดูแลด้านประกันภัยจากหลายประเทศในเอเซียแปซิฟิก อาทิ กัมพูชา มาเลเซีย สปป. ลาว ฟิลิปปินส์ เนปาล ปาปัวนิวกินี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และประเทศไทย โดย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.  กล่าวว่า  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกันภัยรายย่อยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ตลอดจนถอดบทเรียนจากตัวอย่างของการดำเนินการเรื่องนี้ที่ประสบความสำเร็จในประเทศต่างๆ โดยเนื้อหาหลักสูตรได้มุ่งสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับดูแลในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย การถ่ายทอดความรู้ทางด้านประกันภัยให้กับประชาชนทุกระดับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อย การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายการประกันภัยเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยมีคณะวิทยากรต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญจาก Toronto Centre, Access to Insurance Initiative, Insurance Commission of the Philippines, และ GIZ-RFPI มาอบรมถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นเวทีให้ผู้เข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การกำกับดูแลของแต่ละประเทศอีกด้วย

         เลขาธิการ คปภ. บอกว่า คปภ. ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ทางด้านประกันภัยให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยในการนำมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร อาทิ การประกันภัยข้าวนาปี การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การประกันภัยลำไย รวมไปถึง การประกันภัยโคนม ถือว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในเรื่องของไมโครอินชัวรันส์ แต่ยังจำเป็นต้องขับเคลื่อนในเชิงรุกต่อไป เพื่อให้อุตสาหกรรมประกันภัยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ.ยังได้ดำเนินการโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” ซึ่งได้จัดโครงการต่างๆ ในหลายจังหวัดครอบคลุมทุกภาคของประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และส่งเสริมการเข้าถึงการทำประกันภัยได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

          “การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือสำคัญระหว่าง สำนักงาน คปภ. และ AITRI ที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาดประกันภัยปัจจุบัน นอกจากนี้ หากกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมมือกันในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิด ASEAN Microinsurance Products จะเป็นก้าวสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชากรของภูมิภาคนี้สามารถเข้าถึงการประกันภัยตามบริบทของตนได้อย่างเหมาะสม และจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคนี้” เลขาธิการ คปภ. กล่าวทิ้งท้าย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่