คปภ.ร่วมกับภาคธุรกิจประกันเปิดตัว“สงกรานต์ถูกใจ”เบี้ยประกันภัย 7 บาท-“Me Claim”

0
204

            ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ของทุกๆ ปี จะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว รวมทั้งมีการเล่นน้ำ สาดน้ำ ควบคู่ไปกับการใช้เส้นทางสัญจรบนท้องถนน จึงมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ดังนั้น สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์  ปี 2560 พบว่า มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสงกรานต์ปี 2561 รวม 3,724 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 จำนวน 35 ครั้ง (เพิ่มขึ้น 0.94%) จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 418 ราย เพิ่มขึ้น 29 ราย (เพิ่มขึ้น 2.36%) จำนวนผู้บาดเจ็บ (กรณี Admit) 3,897 ราย เพิ่มขึ้น 90 ราย (เพิ่มขึ้น 7.45%) โดยประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดและเป็นเหตุให้เกิดอันตรายถึงชีวิต คือรถจักรยานยนต์ ถึงร้อยละ 67.44 และไม่สวมหมวกนิรภัยถึงร้อยละ 44.26  และหนึ่งในสถิติที่ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คือ รถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุนั้นไม่มีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือประกันภัย พ.ร.บ.

         ดังนั้น สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนภายใต้ความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ดารา ศิลปิน ตลอดจนเครือข่ายบริษัทเอกชนที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค การบริการ รวมถึงโทรคมนาคม ที่เป็นพันธมิตรเข้าร่วมโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมกับเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์ถูกใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ภายใต้ธีม“สงกรานต์เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น G และลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมส่งมอบความห่วงใยและความคุ้มครองดีๆ ด้านประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนโหลดใช้ Application “Me Claim” โดยสามารถแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ได้ทั้งบริษัทประกันภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในคราวเดียวกัน ทำให้เกิดความสะดวกทั้งในส่วนของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งจะช่วยลดปัญหาจราจรบนท้องถนนได้ อีกด้วย ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จะเปิดการใช้งาน Application “Me Claim” อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 9 เมษายน 2562 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่แบบไทยๆ อีกด้วย

        นอกจากนี้ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ส่งมอบความสุขและสร้างความอบอุ่นใจในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ด้วยของขวัญพิเศษสุดๆ ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีราคาถูก แต่ให้ความคุ้มครองแบบคุณภาพคับแก้ว ก็คือ กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์ถูกใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงแค่ 7 บาท โดยได้รับความคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท  กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวน 5,000 บาท ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์ สำหรับระยะเวลาการคุ้มครองจำนวน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำประกันภัย

         สำหรับบริษัทเอกชนที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค การบริการ รวมถึงโทรคมนาคม ที่เป็นพันธมิตรเข้าร่วมโครงการกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์ถูกใจ (ไมโครอินชัวรันส์) เพื่อร่วมส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงวันหยุดยาว (เทศกาลสงกรานต์) มีดังนี้ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด มอบฟรี กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์ถูกใจ (ไมโครอินชัวรันส์) จำนวน 600,000 ราย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มอบฟรี จำนวน 100,000 ราย บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด มอบฟรี จำนวน 300,000ราย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มอบฟรี สำหรับสมาชิก PT Max Card  จำนวน 100,000 ราย บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด มอบฟรี จำนวน 10,000 ราย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มอบฟรี ให้กับสมาชิก All member จำนวน 250,000 ราย บริษัท เทสโก้ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด มอบฟรีให้กับลูกค้า บัตรเครดิตเทสโก้ ที่เข้าไปดาวน์โหลด eCoupon จำนวน 10,000 ราย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด มอบฟรีให้กับลูกค้า จำนวน 50,000 ราย  บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มอบฟรี สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ จำนวน  5,000 ราย ในส่วนของ ธนาคารออมสิน เสนอขาย กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์ถูกใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ให้กับประชาชนทั่วไป ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดจำนวน นอกจากนี้ยังมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์ถูกใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ให้กับประชาชนทั่วไป ผ่านทาง Shopee ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นขายสินค้าออนไลน์อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่