คปภ.ชูธงสำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด ขับเคลื่อนการให้บริการด้วย “บิ๊กดาต้า”

0
59

          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน คปภ. ภาค 3 และสำนักงาน คปภ.จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังรายงานสภาพปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน จากนายประเสริฐ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ทั้ง 7 จังหวัด ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ.ภาค 3(ขอนแก่น) ให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านประกันภัยให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

           ทั้งนี้ยังย้ำให้ สำนักงาน คปภ.ทุกภาคส่วน เน้นการทำงานในเชิงรุกเพื่อสร้างความรู้ตลอดจนปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้านประกันภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการถือครองกรมธรรม์ ข้อมูลการสุ่มตรวจกรณีธนาคารพาณิชย์ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถหลังจากมีการวางมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องนี้และมีผลบังคับไปแล้ว มีข้อร้องเรียนลดลงหรือไม่ มีปัญหาอย่างไร ตลอดจนข้อมูลการทำประกันภัย ทั้งประกัน พ.ร.บ. และประกันภาคสมัครใจ ฯลฯ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะต้องมีการแยกประเภทเรื่องร้องเรียนให้มีความชัดเจน เพื่อนำสถิติการร้องเรียนมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการกำหนดทิศทางการกำกับดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

           เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้สะท้อนให้ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยทราบสภาพปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อจะนำไปแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย “ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วองค์กรที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงคือองค์กรที่มีข้อมูลและสามารถนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกมิติ โดยต้องทำงานแบบบูรณาการกับส่วนกลาง และหน่วยงานเครือข่ายอย่างใกล้ชิด ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รวมทั้งปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

           “สิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ การอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุเพื่อให้ระบบประกันภัยสามารถเยียวยาความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ให้บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกับสำนักงาน คปภ. จังหวัด ที่อยู่ในสังกัดของภาค 3 เป็น teamwork เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” เลขาธิการกล่าว

           ในวันเดียวกันได้มีพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งกำลังชี้แจงข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ คปภ. กรณีถูกลูกค้าร้องเรียนว่า ออกกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ (แบงค์อินชัวรันส์) โดยเงื่อนไขไม่ตรงกับที่เสนอขาย จึงได้ขอยกเลิกสัญญาดังกล่าว ซึ่งเลขาธิการ คปภ.ได้ให้ข้อแนะนำกับพนักงานธนาคารพาณิชย์เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามกติกาที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้ ซึ่งหากมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะทำให้ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ลดน้อยลง พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้ละเอียดและดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่