คปภ.เปิดตัวประกันประมง สมุย-สุราษฎร์ พร้อมแจกกรมธรรม์ประกันภัยประมง

0
82

          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า หลังจากที่ คปภ.ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องประกันภัยประมงแก่ชาวชุมชนอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในโครงการ คปภ.เพื่อชุมชนเพื่อเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลให้ชาวประมงพื้นบ้านได้เข้าถึงประกันภัยประมง รวมทั้งเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยประมงไปแล้ว โดยมีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมโครงการด้วย จึงได้มีการลงพื้นที่ชุมชนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ บ.หัวถนน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดตัวประกันภัยประมง เพื่อแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้านทั้งแบบที่ขอรับการสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยจากภาครัฐ และแบบภาคสมัครใจ

         ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยประมงชาวบ้านสามารถเลือกซื้อได้เอง กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน ที่จะได้รับการสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยจากรัฐบาล จะต้องเป็นเรือที่ทำการประมงเรือพื้นบ้าน ขนาดของเรือไม่ถึง 10 ตันกลอส และได้มีการจดทะเบียนเรือ (ประเภทเรือประมง) กับกรมเจ้าท่า โดยจะได้รับความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายทั้งในขณะออกเรือและจอดฝั่ง อันเนื่องจากอุทกภัย วาตภัย พายุ คลื่นลมแรง คลื่นซัดชายฝั่ง แผ่นดินไหว และสึนามิ

          ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชาวประมงภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ให้ความคุ้มครองเรือ 2 ขนาด คือ ขนาดของเรือไม่ถึง 10 ตันกลอส สำหรับเรือที่ใช้สำหรับทำการประมงในทะเลและได้มีการจดทะเบียนเรือ (ประเภทเรือประมง) กับกรมเจ้าท่า ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเพียง 300 บาทต่อลำ และขนาดของเรือ 10 ตันกลอสขึ้นไป สำหรับเรือประมงที่มีขนาดของเรือ 10 ตันกลอสขึ้นไป จะต้องมีอาชญาบัตรจากกรมประมง ซึ่งมีเบี้ยประกันภัย 400 บาทต่อลำ โดยกรมธรรม์นี้จะได้รับความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายทั้งในขณะออกเรือและจอดฝั่งอันเนื่องจาก อุทกภัย วาตภัย พายุ คลื่นลมแรง คลื่นซัดชายฝั่ง แผ่นดินไหว และสึนามิ

         การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่บนเกาะสมุย เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนชาวไทย จีน มุสลิม ดั้งเดิมและหากมีภัยมรสุมหรือภัยต่างๆ เข้ามาชาวบ้านก็ต้องทำใจยอมรับในความเสียหายที่มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆ โดยสำนักงาน คปภ. ได้แนะนำให้ความรู้ และ มอบกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชาวประมงภาคสมัครใจ จำนวน 45 กรมธรรม์ ให้กับชาวประมงพื้นบ้านชุมชนหัวถนน และชุมชนดอนสัก เพื่อจุดประกายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย โดยมี นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย และ ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย ให้การต้อนรับ

         นอกจากนี้ ยังได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวประมงในพื้นที่ พร้อมทั้งได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อมูล ความต้องการต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำประมงมีราคาสูงกว่าร้อยละ 50 ของตัวเรือประมงหากได้รับความเสียหายทำให้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนมาก จึงต้องการให้ประกันภัยเรือประมงมีความคุ้มครองส่วนนี้ด้วย ปัญหาอุปสรรคอีกประการหนึ่งคือมีเรือประมงอีกจำนวนมากยังไม่ได้จดทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่า จึงต้องการจดทะเบียนเรือและทำประกันภัย ฯลฯ

          ด้านนายสมหมาด โต๊ะหาด ผู้นำชุมชนอาวุโสบ้านหัวถนน (ชุมชนมุสลิม) เปิดเผยว่า ผ่านมาชาวประมงเรือพื้นบ้านต้องแบกรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติด้วยตัวเอง ดังนั้นนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ชาวประมงเรือพื้นบ้านมีเครื่องมือหรือ ตัวช่วยในการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัย จึงขอขอบคุณ สำนักงาน คปภ. ที่ได้ให้ความสำคัญต่อชาวเรือประมงพื้นบ้าน ซึ่งการประกันภัยเรือพื้นบ้านเป็นประโยชน์และวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกันภัย ต่อไป อยากให้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอีก และโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ตอบโจทย์ความต้องการของชาวประมง อย่างแท้จริง และเป็นการเดินมาถูกทางในการสอนให้ประชาชนรู้จักบริหารจัดการความเสี่ยงและพึ่งพาตนเองมากขึ้น

          ส่วนนายชุมพล แซ่ลิ้ม นายกสมาคมประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจกับชาวประมงเรือพื้นบ้านที่หน่วยงานภาครัฐอย่าง สำนักงาน คปภ. ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน และอยากให้ขยายการสนับสนุนประกันภัยเรือประมงประเภทอื่นๆ ด้วยในอนาคต รวมทั้งมีการขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมกับทรัพย์สินและความเสี่ยงต่างๆ ที่มีอยู่ ก็จะเป็นการดีเพื่อที่ระบบการประกันภัยจะได้เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัยให้กับชาวประมงแบบครบวงจร

           เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้ายว่า การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำระบบประกันภัยเข้าไปบริหารความเสี่ยงภัยให้กับชาวประมงเรือพื้นบ้านในครั้งนี้จะทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพการทำประมงเรือพื้นบ้านเกิดความตระหนักและตื่นตัวต่อการทำประกันภัยมากยิ่งขึ้น สามารถใช้ระบบประกันภัยเข้าไปบริหารความเสี่ยงที่ประสบอยู่เนืองๆ ซึ่งจะได้นำข้อมูลที่ได้รับฟังความคิดเห็นของชาวชุมชนไปทบทวนปรับปรุงเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยเรือประมงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อชาวประมงอย่างแท้จริง หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือ มีข้อเสนอแนะเรื่องประกันภัยประมง หรือ ประกันภัยอื่น ๆ  สามารถสอบถามหรือให้ข้อแนะนำได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186 “

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่