คปภ.แจงประกันพร้อมเยียวยาเหตุระเบิดระหว่างการฝึกภาคสนามที่ค่ายธนรัชต์

0
60

          ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณี จ่าสิบเอก สมชาย ธนบัตร ครูฝึกนักเรียนนายสิบกองทัพบก ถูกระเบิดเสียชีวิตระหว่างการสาธิตและฝึกซ้อม โดยมีนักเรียนนายสิบกนกพล โพธิ์อิ่ม ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะฝึกซ้อม ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า จ่าสิบเอกสมชาย ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย โดยกองทัพบก ได้ทำประกันภัยกลุ่มไว้กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบ “พิทักษ์พลพิเศษ” กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ จี8-0021 เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 เมษายน 2562 สิ้นสุดความคุ้มครอง  วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งจ่าสิบเอกสมชาย อยู่ในกลุ่มข้าราชการชั้นประทวน ลูกจ้างประจำต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและพลอาสาสมัคร จึงได้ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ 288,000 บาท

             นอกจากนี้ จ่าสิบเอกสมชาย ได้ทำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ กับ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 612000651652 วงเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 300,000 บาท เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดความคุ้มครอง 31 ตุลาคม 2576 (ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี) และกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา กรมธรรม์เลขที่ 100000108236088 ไว้กับ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองจากการประกันชีวิตกลุ่ม วงเงิน 110,000 บาท และการประกันภัยอุบัติเหตุธรรมดา (อ.บ.1) วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท โดยสรุปทายาทของ จ่าสิบเอกสมชาย จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากระบบประกันภัยที่ทำไว้รวมเป็นเงิน 798,000 บาท

             สำหรับ นักเรียนนายสิบกนกพล โพธิ์อิ่ม ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ครั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โดยส่วนตัวนักเรียนนายสิบกนกพล ไม่ได้ทำประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุไว้แต่อย่างใด แต่ก็ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยกลุ่ม ซึ่งกองทัพบกทำไว้กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบ “พิทักษ์พล” กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ จี6-0028 เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งนักเรียนนายสิบกนกพล โพธิ์อิ่ม อยู่ในกลุ่มนักเรียนนายสิบ นักเรียนดุริยางค์และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก จึงได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ 288,000 บาท สำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อำนวยความสะดวกด้านประกันภัยและลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยได้รับรายงานจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ว่า กำลังเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพื่อเป็นการบรรเทาความสูญเสียให้กับครอบครัวของกำลังพลในสังกัดกองทัพบกอย่างเร่งด่วนพิเศษ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่