“ซมโปะ ประกันภัย” คว้ารางวัลนำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2562

0
74

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่นำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบการประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2562 ให้แก่ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร 2562 (Prime Minister’s Insurance Award 2019)  โดยมี  ผศ.ชญณา ศิริภิรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบ  ในงานสัปดาห์ประกันภัย 2562 (Thailand Insurance Expo 2019)  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ทั้งนี้ ซมโปะ ประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้จัดทำ “กรมธรรม์ประกันพืชผลลำไยจากภัยแล้ง” ร่วมกับ คปภ. โดยนำเทคโนโลยีวัดดัชนีสภาพอากาศจากดาวเทียม และข้อมูลปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง 20 ปี หากพื้นที่ทำประกันภัยฝนไม่ตกติดต่อกันนานเกินดัชนีฝนแล้งที่กำหนด บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทำประกันภัยนั้นๆ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here