ทิพยประกันชีวต ประกาศเป้าเบี้ยปี 62 ทะลุ 10,000 ล้าน พร้อมเดินเคียงออมสินสร้างแบรนด์-สร้างเบี้ย

0
154

       ทิพยประกันชีวิต จัดงาน “TIPlife 2019 Onwards:ทิพยประกันชีวิต 2562 มุ่งพัฒนาการรับประกันและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง” โชว์ผลประกอบการปี 2561 สร้างเบี้ยรับรวม 7,615 ล้านบาท เติบโต 14.8%  ทำกำไร 1,022 ล้านบาท เติบโต 29.4%  พร้อมจัดกระบวนทัพใหม่ลุยเป้าเบี้ยปี 2562 ที่ 10,000 ล้านบาท มุ่งสู่การเป็น “บริษัทที่มีการพัฒนาด้านการรับประกันและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง”

           นายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เปิดเผยถึงผลประกอบการปี 2561 ว่า สามารถสร้างผลงานได้ทะลุเป้าเเนื่องจากดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ โดยสามารถทำเบี้ยรับรวมได้กว่า 7,615 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 14.8% ในขณะที่อุตสาหกรรมเติบโต 4.3% โดยมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากช่องทางการขายผ่านธนาคาร หรือ Bancassurance ซึ่งมาจากธนาคารออมสิน จำกัด(มหาชน) และเป็นยอดขายจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทคุ้มครองสินเชื่อ(MRTA) 5,364 ล้านบาท ประเภทสามัญ (Ordinary) 1,216 ล้านบาท ผ่านช่องทางตัวแทน 862 ล้านบาท และประกันชีวิตประเภทกลุ่ม (Group Life) 173 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้กำไรทะลุเป้าถึง 1,022 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนถึง 29.4% ในขณะที่การลงทุนทำรายได้ 859 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 19.7% โดยแผนการลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นตราสารหนี้ประมาณ 74% และที่เหลือก็เป็นกองทุนรวมหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน(Property Fund/REITs and Infrastructure fund) หุ้นสามัญสลากออมสิน และเงินฝากธนาคาร สลากออมสิน และเงินฝากธนาคาร

          สำหรับปี 2562 นี้ มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาด้านการรับประกันและบริการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยเบี้ยรับรวมที่ 10,000 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 30% โดยเน้นการขายผ่านช่องทางเดิมคือ สินเชื่อธนาคาร Bancaasurance ตัวแทน และประกันกลุ่ม พร้อมทั้งมีแผนในการหาพันธมิตรใหม่ๆ ทั้งในภาคธุรกิจไปจนถึงผู้ประกอบการด้านอื่นๆ ซึ่งในปีนี้เราเตรียมเปิดช่องทาง Digital เพื่อการขายและเป็นช่องทางการให้บริการไว้รองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทั้ง MYMO ในช่องทางของธนาคารออมสิน และ เว็บไซต์ TIPlife.com สำหรับลูกค้าทั่วไป พร้อมทั้งยังได้มีการปรับโครงสร้าง เพิ่มฟังก์ชั่นงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และเพื่อการให้บริการที่เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบดูแลลูกค้า Contact Center ตลอดจนช่องทางการให้บริการผ่าน Mobile Application และ Line Official โดยให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้อย่างแม่นยำ และได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มากยิ่งขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศหลักของบริษัท (New Core Insurance System) พร้อมทั้งพัฒนา E-Application การใช้ใบคำขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ผมพยายามที่จะพัฒนาในทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิตอล

         นายนพพร กล่าวอีกว่า ทิพยประกันชีวิตจะยังเดินหน้าที่จะสร้างแบรนด์ TIPlife ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งเก่าและใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเหลือง ซึ่งเป็นสีตัวแทนของบริษัท ให้เข้าไปอยู่ในความคุ้นเคยและจดจำได้ของผู้บริโภค พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ ไม่ว่าจะด้านศาสนา กีฬา การศึกษา เยาวชน ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการร่วมสร้างสรรค์สังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนครับ”

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน และกรรมการ กล่าว ว่าทำงานใกล้ชิดกับทิพยประกันชีวิตโดยในปีที่ผ่านมาทำเบี้ยได้ประมาณ 5,000 ล้่านบาท มาจากสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อบุคคล ในปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 7,000 ล้านบาท มาจากช่องทางเดิม โดยขยายในส่วนสินเชื่อเอสเอ็มอี หากทำได้ แสนล้านเบี้ยช่องทางนี้จะทะลุ 10,000 ล้าน ปีที่ผ่านมาเริ่มขายสินค้ารายสามัญมีเบี้ยประกันเข้ามาประมาณ 1,000 ล้านบาท ตั้งเป้าไว้ที่ 2,000 ล้านบาท คาดว่าจะเป็นไปตามเป้า หากออมสิน Contribute จะแบ่งสัดส่วนเป็น เบี้ยจาก MRTA 7,000 ล้านบาท ประกันรายสามัญ 2,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออาจเป็นช่องทางอื่นๆ เช่น ตัวแทน และพันธมิตรที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในปีนี้ โดยในส่วนของการสร้างแบรนด์ของธนาคารออมสิน กับทิพยประกันชีวิตจะสร้างไปด้วยกันตลอดทั้งปี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่