ทิพยประกันภัยและมูลนิธิธรรมดี ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา

0
62

          นางวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ดร.ปนีตา นิตยาพร นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย และนายอดุลย์ ดาราธรรม วิทยากรจิตอาสาจากสมาคมศิษย์เก่า เอเอฟเอส (TRAFS) ร่วมจัดกิจกรรมถอดบทเรียน จากการทัศนศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้คุณครูได้เรียนรู้ เข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์พระราชา” อีกทั้งยังสร้างเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันเคล็ดลับการสอนเยาวชนยุค 4.0 เพื่อสร้างความสุขในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน รวมถึงต่อยอดการสอนในรูปแบบใหม่ๆ ปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความกล้าแสดงออกและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัด จันทบุรี

           พร้อมมอบสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธชินราช พระพุทธเจ้าองค์แรกในจักรวาล เพื่อความเป็นสิริมงคล และคู่มือการเรียนรู้ควบคู่การท่องเที่ยวตามรอยพระราชา และชุดหนังสือ King Bhumibol Adulyadej of  Thailand ซึ่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยหนังสือพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตามรอยพระราชา และได้เรียนรู้เรื่องราวของพระองค์ท่านในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้คำราชาศัพท์ คำเฉพาะ ชื่อโครงการพระราชดำริต่าง ๆ รวมถึงพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน อีกทั้งหนังสือชุดนี้ยังมีแบบฝึกหัด และคำศัพท์ท้ายเล่ม เพื่อความสะดวกในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับเยาวชนในยุค 4.0 อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่