ทีเอ็มบี จัด FAI-FAH Art Contest 2019 หัวข้อ “เด็กธรรมดา คือสิ่งสวยงาม”

0
142

มูลนิธิทีเอ็มบี เชิญชวนน้องๆเยาวชน นักเรียนผู้มีใจรักงานศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรรม FAI-FAH Art Contest 2019 สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชน  จัดโดยโครงการไฟ-ฟ้า จากทีเอ็มบี ครั้งที่ 4” ในหัวข้อ “เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม”  ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ

 • กลุ่มระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • กลุ่มระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ประเภทของงานศิลปกรรม  :  ศิลปกรรม 2 มิติ

เงื่อนไข และข้อกำหนดในการส่งเข้าประกวด

 • สร้างสรรค์ผลงานบนกระดาษ ขนาด A2 (42 x 60 ซ.ม.)
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งได้คนละ 1 ผลงาน และต้องส่งผ่านทางโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น
 • โรงเรียนสามารถคัดเลือกผลงานส่งได้สูงสุด ระดับชั้นละไม่เกิน 5 ผลงาน (10 ผลงาน/โรงเรียน)
 • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ภายในปี พ.ศ. 2562 ไม่เคยส่งเข้าประกวด และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
 • ผู้ส่งงานเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ระดับชั้น, โรงเรียน, ชื่อผลงาน, เทคนิค และ แนวคิด ”เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม” ที่ด้านหลังผลงาน
 • แนวคิด ”เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม” ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 บรรทัด
 • ** โรงเรียนที่จะส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเข้าร่วมกิจกรรม DIY โครงการไฟ-ฟ้า โดยสามารถติดต่อฝ่ายประสานงาน เพื่อขอรายละเอียด

กำหนดการ

 • ระยะเวลาส่งผลงาน : วันนี้ – 27 กันยายน 2562
 • การประกาศผล: วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ทาง tmbfoundation.or.th

จัดส่งผลงานได้ที่
ตู้ ปณ. 74 ที่ทำการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

รางวัลในแต่ละระดับ มีดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 1,500 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่