ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 10 ล้านบาท สมทบกองทุนพิเศษรามาธิบดี ‘โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19”

0
26

นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (ที่ 5 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ พรชัย สิมะโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ที่ 5 จากขวา) และนางมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ (ที่ 4 จากขวา) เพื่อร่วมสมทบทุนกองทุนพิเศษ โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำไปรักษาพยาบาล เตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือแพทย์ ห้องผู้ป่วย เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 090-3-50015-5

ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพ พร้อมอยู่เคียงข้างสังคมในทุกสถานการณ์ดัง เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน โดยการส่งมอบเงินดังกล่าว จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here