“บงกช บวรฤกษ์” นั่งตำแหน่งนายกสมาคมตัวแทนฯ อีกสมัย

0
308

            สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน วาระปี พ.ศ.2562-2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ สมาคมฯ ได้แถลงผลงานได้ดำเนินการในวาระที่ผ่านมา ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ได้ทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมฯ ในตลอดวาระที่ผ่านมา”

           ในส่วนของวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจากสมาชิกสมาคมเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินการเลือกคณะกรรมการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะพร ลี้สกุล เป็นผู้ดำเนินรายการเลือกตั้งในครั้งนี้ ผลการเลือกตั้งได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ที่ประชุมได้ลงคะแนนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเลือก “นางบงกช บวรฤกษ์” ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเป็นสมัยที่ 2 พร้อมลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมการสมาคมฯ โดยรวมเบื้องต้นทั้งหมด 15 คน ไว้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมฯ ทั้งหมดจะต้องมี 25 คน ในส่วนที่เหลือนายกสมาคมฯ จะเป็นผู้เลือก แล้วจะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารหรือบอร์ดสมาคมฯ ภายหลัง แต่ระหว่างนี้เป็นหน้าที่ของคุณบงกช บวรฤกษ์ ที่จะต้องไปทาบทามผู้มีประสบการณ์และพร้อมเสียสละเพื่อทำงานให้กับส่วนรวมที่เหลือให้ครบ

           โดยนางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ได้กล่าวถึงนโยบายในการทำงาน พร้อมที่จะขับเคลื่อนต่อ โดยมีนโยบายการทำงานแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ดังนี้ 1. ประสานกับภาครัฐ ในเรื่อง VAT เรื่องการหักค่าใช้จ่ายตัวแทนเหมาจ่าย 30% ไม่มีเพดาน ซึ่งเราจะประสานกับสมาคมอาชีพอิสระอื่นๆ 2. เสริมสร้าง พัฒนาตัวแทนประกันชีวิต ให้เป็นที่ปรึกษาการเงิน พัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP และหลักสูตร CHLP (Chartered Life Practitioner) พร้อมรองรับเทคโนโลยีที่เข้ามา โดยการเพิ่มเนื้อหาในการสัมมนาทุกครั้งกับสื่อออนไลน์และสื่อต่างๆ พร้อมกับส่งออกวิทยากรให้ไปออกรายการ TV ให้มากขึ้น 3.เพิ่มจำนวนสมาชิก เพิ่มสาขาของสมาคมฯ ให้ครบทุกจังหวัด พร้อมกับเพิ่มบทบาทของสาขาในต่างจังหวัดเพื่อร่วมมือกับคปภ.ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต

           4. ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับภาครัฐ , คปภ.และสมาคมอื่นๆ เช่น วันประกันชีวิตแห่งชาติ ร่วมกันบริจาคโลหิตทั่วประเทศ และส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตัวแทนประกันชีวิต และ 5. เรียกร้องให้ คปภ.และธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามกฏหมายอย่างจริงจังและมีบทลงโทษที่เข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องการลดแลกแจกแถม การบังคับซื้อ เป็นต้น และสานต่อกิจกรรมของสมาคมฯ ที่ทำอยู่แล้ว

         สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งนี้ จะเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2562 ถึง พ.ศ.2564  ส่วนสิ่งที่เพิ่มเติมคือ จะเน้นเรื่องของหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้เพิ่มเติมเป็นมืออาชีพมากขึ้น สร้างความเชื่อถือให้กับประชาชน รณรงค์ไม่ให้ผู้เอาประกันยกเลิกกรมธรรม์ที่มีอยู่ สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ตัวแทนเปลี่ยนแปลงการขายด้วยหัวใจของการบริการเป็นหลัก ถึงแม้จะมีการแข่งขันเรื่องของเทคโนโลยีเป็นตัวแปลที่สำคัญ ทางสมาคมฯ ก็จะไม่ย่อท้อที่จะผลักดันหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศให้กับสมาชิก และจะเน้นสร้างนักขายให้มีจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพ

           ในส่วนของการทำงานคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระปี 2562-2564 จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ กลุ่มแรก คือ คณะกรรมการบริหาร โดยจะร่วมกันทำงานเป็นทีมเวิร์ค กลุ่มที่ 2 คือ คณะกรรมการและอนุกรรมการ มีหน้าที่คอยสนับสนุนกรรมการบริหารในฝ่ายต่างๆ ซึ่งเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกๆ ท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นจิตอาสา จะมีเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตยิ่งๆ ขึ้นและเป็นที่รู้จัก ทำประโยชน์ให้กับสังคมและเกิดการยอมรับจากทางภาครัฐ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่