บริษัทกลางฯ จ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภัยจากรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

0
79

รายงานข่าวจาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ศปถ.) สรุปสถิติยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 มีการเกิดอุบัติเหตุ รวม 3,791 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 463 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,892 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือดื่มแล้วขับ รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

   

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับเครือข่ายและบริษัทประกันภัย ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองและเยียวยาผู้ประสบภัยที่เกิดจากรถที่มีการทำประกันภัย พ.ร.บ.ด้วยการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 7 วัน โดยไม่รอพิสูจน์ความรับผิด กรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายจริงสูงสุด ไม่เกิน 30,000 บาท ผู้บาดเจ็บไม่ต้องสำรองจ่าย / กรณีเสียชีวิต จ่ายเป็นค่าปลงศพ 35,000 บาท บริษัทกลางฯ จะนำเงินค่าสินไหมทดแทนไปมอบให้ทายาททันที โดยความคุ้มครองหลังพิสูจน์ความรับผิด จะยกเว้นสำหรับผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดและหากผู้ขับขี่รถคันใดที่ไม่มีการทำประกัน พ.ร.บ. จะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจากรถจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งหมด

ทั้งนี้ความคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น กรณีบาดเจ็บความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน กรณีเสียชีวิตคุ้มครอง 35,000 บาทต่อคน การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นคือการจ่ายทันทีโดยไม่รอพิสูจน์ความรับผิด แต่เมื่อทราบผู้ที่ต้องรับผิดแล้ว การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.จะคุ้มครองการบาดเจ็บสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท กรณีเสียชีวิต 300,000 บาท และกรณีเป็นผู้ป่วยในจะได้รับความคุ้มครองเป็นค่าชดเชย วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน (ยกเว้นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด)

      

สำหรับผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ จากยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 436 คัน เป็นรถจักรยานยนต์มากที่สุด จำนวน 304 คัน และรถอื่นๆ จำนวน 132 คัน มีผู้เสียชีวิตรวม 463 ราย รถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ นั้นมี พ.ร.บ.เพียง 65%  ในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ได้ดำเนินการตามมาตรการเยียวยาเบื้องต้นด้วยการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนสำหรับรถที่มีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.จำนวนทั้งสิ้น 213 ราย

ผู้ขับขี่เจ้าของรถต้องอย่าลืมหน้าที่ในการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ซึ่งปีใหม่ที่ผ่านมามีผู้ประสบภัยจากรถจำนวนมากที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย ผู้ประสบภัยจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถเอง กฎหมายจึงมีบทลงโทษสำหรับเจ้าของรถคันใดที่ฝ่าฝืนไม่ทำ พ.ร.บ.จะมีความผิดและมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึงผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. มาใช้ ก็จะมีความผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เช่นกัน 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่