บริษัทกลางฯ ร่วมประชุม รมต.สาธารณสุขของประเทศสมาชิก WHO

0
50

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก South-East Asia Ministerial Meeting : Accelerating Actions for Implementation of Decade of Action for Road Safety เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนถนน ณ โรงแรม Hilton Arcadia Phuket จังหวัดภูเก็ต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here