พรูเด็นเชียลเปิดตัว “พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม”ชูคุ้มครองครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ

0
130

นายอามัน คาพัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการบริหารลูกค้าและการตลาด บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โดยปกติแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงในปัจจุบันจะให้ความคุ้มครองเพียงระยะลุกลาม จากนั้น ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลง จากการที่พรูเด็นเชียลยึดแนวทางการคิดจากมุมมองของลูกค้าเป็นสำคัญ เราจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในกรณีที่อาจเกิดโรคร้ายแรงหลายๆ โรค รวมถึงหลายๆ ระยะของโรค โดยนอกเหนือจากการจ่ายผลประโยชน์หากตรวจพบในระยะเริ่มต้นแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ยังส่งมอบทางเลือกที่ทันสมัย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอีกด้วย”

บริษัทฯ จึงได้ออกแผนประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงใหม่ ภายใต้ชื่อ “พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม” ให้ความคุ้มครอง 63 โรคร้ายแรง ครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้า และช่วยคลายความกังวลด้านการเงินในยามเจ็บป่วย ปัจจุบัน พบว่าผู้ป่วยมักเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอด และกล้ามเนื้อหัวใจตาย ซึ่งนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย1 อีกทั้งเมื่อป่วยด้วยโรคร้ายแรง ยังต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูให้ร่างกายแข็งแรงดังเดิม ดังนั้น เพื่อช่วยคลายความกังวลของลูกค้า พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการ และช่วยลดภาระทางการเงินของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทุ่มเทในการต่อสู้กับโรคร้ายได้อย่างเต็มที่และสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
พรูโรคร้าย ซูเปอร์คุ้ม มีอัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ไม่สูงมาก ยังให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี โดยผลประโยชน์และความคุ้มครองสำคัญของแผนประกันนี้ คือ บริษัทฯ ไม่เพียงแต่จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงในทันทีที่ตรวจพบในระยะเริ่มแรก แต่ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมหากเกิดโรคร้ายแรงในระยะรุนแรงในอนาคต โดยจะมีการจ่ายผลประโยชน์ และให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง 2 ระยะได้แก่ ระยะเริ่มต้น และระยะรุนแรง โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่ตรวจพบโรคร้ายแรงใน “ระยะเริ่มต้น” 50% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง และจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอีก 100% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง หากตรวจพบโรคร้ายแรง ใน “ระยะรุนแรง” รวมผลประโยชน์ทั้งสิ้น 150% การจ่ายผลประโยชน์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนี้นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วขึ้น และมีโอกาสหายสูง นอกจากนี้ แบบประกันนี้ยังไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองระหว่างโรคอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here