“พลังบุญทิพยร่วมสร้าง # 128” ในวันอาสาฬหบูชา ห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์ฯ

0
78

             วิชชุดา   ไตรธรรม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ทิพยประกันภัย  นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการสร้างบุญมหากุศล “พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 128” เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ร่วมถวายผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีย์ (พระธาตุหลวง) ความยาว 89 เมตร เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

             พระมหาธาตุเจดีย์ (พระธาตุหลวง) วัดพระสิงห์  ถือว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง (งูใหญ่) เป็นพระเจดีย์เก่าแก่  ศิลปแบบล้านนา หริภุญชัย ผสมลังกา สูงจากพื้นดินถึงยอด 25 วา เป็นฐานเจดีย์เหลี่ยม ยาวด้านละ 16 วา 1 ศอก 6 นิ้ว มีช้างประจำอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทิศละ 1 เชือก พระมหาธาตุเจดีย์นี้ พระเจ้าผายู เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ โปรดให้สร้างขึ้น เมื่อพุทธศักราช 1888 ต่อมาได้บูรณะขึ้นมาใหม่ ในสมัยพระราชชายา เจ้าดารารัศมี เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และครูบาศรีวิชัย ได้นำประชาชนร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและเสริมสร้างพระธาตุเจดีย์ให้สูงใหญ่ ราวพุทธศักราช 246

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่