ฟิลลิปประกันชีวิตเผยผลงาน-แผนงานปี 62 พร้อมเปิดตัว”eLOAN” กู้กรมธรรม์ด่วนผ่านแอพฯ

0
603

            นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบาย“ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centricity ในการให้บริการทางการเงินครบวงจร (One Stop Financial Services) ด้วยการมุ่งผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งเป็น InsurTech สร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ การเข้าถึงลูกค้า ทุกภาคส่วน นำเสนอทางเลือกในผลิตภัณฑ์อันทันสมัย สำหรับลูกค้าที่มีความสนใจสร้างหลักประกันในชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพ การสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางการเงินในระยะยาวผ่านการลงทุนเพิ่มขึ้น

 

          ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน พร้อมไปกับการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ โดยร่วมมือ บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)เพื่อให้บริการด้านการลงทุนและบริการทางการเงินต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “บริษัท ฟิลลิป อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด” เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าด้านการประกันวินาศภัยทุกประเภทอีกด้วย ด้วยช่องทางทั้งหมดนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถสนองตอบการบริการทางการเงินครบวงจรแก่ลูกค้าได้อย่างแน่นอน

         นายปรัชญา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการบริการอันทันสมัยนั้น สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่บริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จในระดับสูง รวมทั้งการนำ Application on Mobile ‘PhillipLife TH’ ให้บริการแก่ผู้เอาประกันจนได้รับความพึงพอใจอย่างยิ่ง ตลอดจนการนำเครื่องมือดิจิทัลอันทันสมัย สนับสนุนการทำงานของฝ่ายขายของบริษัทฯ ส่งผลให้พลังตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลผลิตในระดับสูง เปี่ยมไปด้วยคุณภาพในระยะยาวนั้น สำหรับในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้ก้าวไปอีกขั้นในการเพิ่มโอกาสและศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจฯ ด้วยการนำอินชัวร์เทคมุ่งสู่พัฒนาการบริการ “กู้เงินตามกรมธรรม์ ผ่าน Mobile Application (eLOAN)” ซึ่งเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งใน Mobile Application ‘PhillipLife TH’ สำหรับผู้เอาประกันของบริษัทฯ ปัจจุบัน ทั้งนี้ บริการ eLOAN ดังกล่าว เป็นการกู้เงินตามกรมธรรม์ (Policy Loan) ตามเอกสิทธิ์มูลค่าเงินสดที่ระบุในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันแต่ละท่าน ซึ่งสามารถใช้สิทธิฯ นี้ ดำเนินการได้ผ่าน ‘PhillipLife TH’ Application บน Mobile Phone หรือTablet ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีเอกสารกระดาษใด ๆ มาเกี่ยวข้อง (Paperless) และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันใด ๆ โดยจะได้รับเงินกู้ฯ โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน (ATS) อย่างรวดเร็วไม่เกิน 1-2 วันทำการ (ขึ้นกับเวลาที่ทำการกู้ฯ) และในทางกลับกัน ผู้เอาประกันจะสามารถชำระคืนเงินกู้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ด้วยการหักจากบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน (ATS) เช่นเดียวกัน

           สำหรับเป้าหมายปี 2562 นี้ บริษัทฯ กำหนดเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำนวน 1,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 70 แบ่งเป็นช่องทางตัวแทน 800 ล้านบาทและช่องทางอื่น ๆ อีก 200 ล้านบาท ในขณะที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 2,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 ภายใต้สินทรัพย์ลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท ด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4 ต่อปี

           อย่างไรก็ตาม ในครึ่งแรกของปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น 2 แบบด้วยกัน ดังนี้ 1. แบบประกันภัย “โปร เซฟวิ่ง 20/7 (Pro Saving 20/7)” สำหรับช่องทางตัวแทน เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เน้นการออมระยะสั้นเพียง 7 ปี โดยให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมผลตอบแทนระหว่างสัญญา 20 ปีที่คุ้มค่า และได้รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญาอีกด้วย แบบประกันภัย “โปร เซฟวิ่ง 20/7 (Pro Saving 20/7)” นี้ กำหนดระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกัน 7 ปี รับเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ (ร้อยละของทุนประกันภัย) ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ปีละ 2% / ปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 ปีละ 3% / ปีที่ 11 ถึงปีที่ 15 ปีละ 4% / ปีที่ 16 ถึงปีที่ 19 ปีละ 5% เมื่อครบกำหนดสัญญาในปีที่ 20 รับเงินครบกำหนดสัญญา 835% ของทุนประกันภัย รวมแล้วรับผลประโยชน์ทั้งสิ้นสูงถึง 900% ของทุนประกันภัย

            2. แบบประกันภัย “สมาร์ท โฟร์ 4/1 (Smart 4/1)” สำหรับทางช่องทางขายออนไลน์ แบบประกันภัยฯ นี้ จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) เช่นเดียวกับแบบฯ “ซูเปอร์ เซฟวิ่ง 2/1” “นิว ทรี วัน 3/1” “นิว ไฟว์ วัน 5/1” และ “สมาร์ท เท็น 10/1” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้นำเสนอผ่านช่องทางขายออนไลน์และประสบผลสำเร็จมาก่อนหน้านี้ ซึ่งแบบฯ “สมาร์ทโฟร์ 4/1” นี้ เป็นแบบประกันชีวิตที่ชำระเบี้ยฯ เพียงครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองชีวิต 110% ของทุนประกันภัยตลอด 4 ปี โดยรับเงินคืน 3% ของทุนประกันทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงปีที่ 3 และรับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย

           นายปรัชญากล่าวตอนท้ายว่า ในครึ่งหลังของปี 2562 นี้ จะเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทาย สำหรับทุกธุรกิจประกันภัยรวมทั้งสถาบันการเงินต่าง ๆ ด้วยการแข่งขันด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มั่นใจว่าด้วยพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของนวัตกรรมใหม่อันทันสมัยของบริษัทฯ ตลอดจน Platform รองรับต่าง ๆ ที่สามารถให้บริการทางการเงินและการประกันภัยได้อย่างครบวงจร พร้อมไปกับการพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพทั้งด้านพนักงานและฝ่ายขาย จะส่งผลให้ฟิลลิปประกันชีวิต ยังคงประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจฯ และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมไปกับหลักประกันอันมั่นคงสู่สังคมไทยในยุคดิจิทัล และนวัตกรรมอินชัวร์เทคได้อย่างแน่นอน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่