มิตรแท้ฯ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์มอบเป็นธารน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม

0
107

          นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท) จากนายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในห้วงเวลานี้ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อบ่ายวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here