“รพ.สมิติเวช คว้ารางวัล AHMA” พลิกมิติเดินหน้าเป็นองค์กรแห่งคุณค่า

0
63

            สมิติเวช ชูความเป็นเลิศในทุกมิติ คว้ารางวัลโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาก้าวไกลที่สุดในประเทศ จากเวทีรางวัลระดับนานาชาติ Asian Hospital Management Awards (AHMA) เดินหน้าเป็นองค์กรแห่งคุณค่าด้วยแนวคิด“เราไม่อยากให้ใครป่วย” ใช้นวัตกรรมให้ผู้รับบริการ รู้เท่าทัน-สกัดกั้น-วางแผน เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีแบบองค์รวม

           นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เปิดเผยว่า  จากวิสัยทัศน์องค์กรในการเป็น “Hospital of Choice” โรงพยาบาลที่สามารถครองใจผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้องค์กรเจริญเติบโตในทุกด้าน (Stakeholder) ซึ่งประกอบด้วย 1.ผู้รับบริการ 2.แพทย์ 3.เจ้าหน้าที่ 4.สังคมและ5.ผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนวคิดการสร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการ สังคมและประเทศด้วยคอนเซปต์#เราไม่อยากให้ใครป่วย ส่งผลให้ สมิติเวช ได้รับรางวัลเป็นโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาก้าวไกลที่สุดในประเทศ (The Most Improved Hospital in Thailand) จาก Asian Hospital Management Awards (AHMA)

           ซึ่งจะมีดัชนีชี้วัดจากองค์ประกอบหลายด้าน ได้แก่ ด้านผู้รับบริการ คะแนนการแนะนำคนรู้จักและผู้อื่นให้มาใช้บริการสมิติเวช(Net Promoter Score) สูงถึง 96% จากเดิมที่วัดได้ในปีที่ผ่านมาเพียง 80% เท่านั้น ได้คะแนนความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ Empathic score สูงถึง 4.85 จากเดิม 4.16  ด้านเจ้าหน้าที่องค์กร ได้รับคะแนนความสุขที่ได้มาอยู่ร่วมกับองค์กรสมิติเวชสูงถึง 81% จากเดิม 65% โดยมาตรฐานการชี้วัดคะแนนเมื่อเทียบกับความสุขสากลอยู่ที่ 65%  รวมถึงการสนองต่อความต้องการของชุมชนด้วยการทำ CSR อย่างต่อเนื่อง และการตอบโจทย์ผู้ถือหุ้น ซึ่งให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นทุกปี

          ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ปรับ Business Model ใหม่ด้วยแคมเปญ#เราไม่อยากให้ใครป่วยโดย นอกจากการรักษาของสมิติเวชที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น World’s Best Hospital แล้ว ยังปรับจุดเปลี่ยนสู่การสกัดกั้นไม่ให้เกิดโรคทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการทำ Health Promotion เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบองค์รวม การใช้นวัตกรรมดูแลสุขภาพ Precision Medicine เทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์ระดับยีนเฉพาะบุคคล สามารถเจาะลึกได้ทุกโรค เพื่อบ่งบอกความเสี่ยงการเกิดโรคได้ล่วงหน้าได้ตั้งแต่ในครรภ์ สามารถสกัดกั้นโรคต่างๆ ตั้งแต่ก่อนคลอด หรือแรกเกิด ทำให้ทุกชีวิตเกิดมาอย่างมีคุณภาพและปลอดโรคตั้งแต่เริ่มแรก

         ” เพราะ #เราไม่อยากให้ใครป่วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพต่างๆ มุ่งเน้นให้ผู้คนไม่เจ็บป่วย อันจะช่วยลดความทุกข์ทรมานจากโรคที่เกิดลดการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือ Healthcare cost โดยรวมลดลง ช่วยให้ GDP ของประเทศดีขึ้นซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอัตราค่าใช้จ่ายส่วนของค่ารักษาพบาลอยู่ที่ 5% ของ GDP เมื่อสุขภาพดีขึ้น และนี่คือการสร้าง “องค์กรแห่งคุณค่า” (Organization of Value)มากกว่าการเป็นแค่ องค์กรแห่งความสำเร็จ (Organization of Success)” นพ.ชัยรัตน์ กล่าว

          นอกจากนี้ สมิติเวช ยังได้นำระบบดิจิทัลผนวกรวมกับการให้บริการทางการแพทย์พัฒนาแอปพลิเคชัน “สมิติเวช พลัส” (Samitivej Plus) เพื่อสนองต่อปัญหาของผู้รับบริการในด้านการรอคอย โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถลดการรอคอยในทุกขั้นตอนได้มากกว่าครึ่ง มีจุดเด่นคือ เป็นระบบแรกของไทยที่เชื่อมต่อกับระบบคิว คนไข้สามารถดูนัดหมายได้ ดูประวัติแพทย์ ระบุเวลานัดหมายได้ด้วยตัวเอง  รวมถึงผลรอผลตรวจ การรับยา จ่ายเงิน และเมื่อกลับไปบ้าน สามารถดูประวัติย้อนหลัง โทรติดต่อโรงพยาบาลได้ทันที ซึ่งการพลิกมิติใหม่ของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ซึ่งในปีนี้จะใช้งบประมาณในการลงทุน 1,500 ล้านบาท หรือ 10% ของรายได้ โดยแบ่งเป็นสร้างโรงพยาบาลญี่ปุ่น 1,000 ล้านบาท ใช้งบประมาณในการสร้างคุณค่าและวางระบบ Digital , AI ประมาณ 30% ของงบลงทุน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here