วิทยาศาสตร์ฯ มธ. จับมือ เมืองไทยประกันชีวิต พัฒนาธุรกิจประกัน

0
481

           รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย การพัฒนาบุคลากร อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบุคคลากร และนักวิจัย ระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยผ่านโครงการวิจัย โครงงานพิเศษ การฝึกงาน การบริหารจัดการองค์ความรู้ การต่อยอดองค์ความรู้ อันนำไปสู่นวัตกรรมสินค้าและการประยุกต์ใช่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิต เช่น งานด้านวิทยาการข้อมูลและการพิเคราะห์ (Data Science and Analytics) ด้านวิทยาการประกันภัย (Actuarial Science) และด้านการจัดการข้อมูลมหัต (Big Data) ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่