วิริยะประกันภัย มอบทุนฯ “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” ร.ร.ในพื้นที่ภาคอีสาน

0
51

         บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ตามโครงการ “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” โดย นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ ภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐานในพื้นที่ ร่วมเดินทางไปมอบทุนการศึกษา รวมจำนวน 118 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ของฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 ทั้งนี้ได้มีพิธีส่งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านดอนเกตุ จ.นครราชสีมา จำนวน 36 ทุน เป็นเงิน 18,000 บาท โดยมี นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเกตุ เป็นผู้รับมอบ

        นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา อีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 และโรงเรียนมัธยมวัดหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ รวมทั้งสิ้น 32 ทุน เป็นเงิน 32,000 บาท และโรงเรียนในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ อีกจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม, โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา, โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม, โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 50 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท

         สำหรับโครงการ “สุขที่ให้…เพื่อน้องได้เรียน” บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ โดยประสานความร่วมมือไปยังฝ่ายปฎิบัติการภาค 1 – 6 ของวิริยะประกันภัย ในการค้นหาโรงเรียนและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา รวมถึงการผสานความร่วมมือกับ ตัวแทน และศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ได้มีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ภายในปี 2562 บริษัทฯ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนทั้งหมด จำนวน 43 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นทุนการศึกษามากกว่า 600,000 บาท โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษารวมแล้วเกือบ 1,000 คน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่