สมาคมประกันชีวิตไทยเดินหน้าหนุนเยาวชนเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต

0
179

         นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันชีวิตเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีความสำคัญต่อการวางแผนทางการเงิน และช่วยบรรเทาความเสี่ยงทางด้านการเงิน เสริมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และเป็นแรงหนุนให้เศรษฐกิจของประเทศได้ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนต่อโครงการสาธารณูปโภคของภาครัฐ ซึ่งการดำเนินงานของธุกิจประกันชีวิตนั้นจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรจากหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่จัดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

          ดังนั้น สมาคมประกันชีวิตไทยในฐานะองค์กรกลางของธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ธุรกิจ จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  ตลอดจนการศึกษาดูงาน และจัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษาที่เรียนดีสอบได้คะแนนสูงสุดในสาขาประกันภัย และวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต รวมทั้งนิสิต นักศึกษาที่สอบผ่านหลักสูตร Associates of Society of Actuaries (ASA) Course 1 และ Course 2 จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

         สำหรับในปีนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยได้ให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษา และรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยงบประมาณกว่า 570,000 บาท รวม 75 รางวัล ให้กับ 14 สถาบันที่เปิดสอนสาขาการประกันภัย และสาขาการประกันชีวิต  ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยได้ดำเนินโครงการมอบทุนและรางวัลการศึกษาให้กับเยาวชนที่ศึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 44 ปี โดยพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม สวิสโฮแต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

           ซึ่งสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย พร้อมแนะช่องทางการเติบโตทางด้านนักวิเคราะห์สถิติข้อมูลซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ และยังคงมุ่งหวังให้สถาบันการศึกษาผลิตเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านนี้ต่อไป นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวในตอนท้าย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่