สมาคมประกันชีวิตไทย เชิญชวนบริจาคโลหิตใน”วันประกันชีวิตแห่งชาติ” 3 ก.ค.นี้

0
441

         สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน พร้อมด้วยกองทุนประกันชีวิต ระดมบุคคลากรในธุรกิจประกันชีวิตร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

         นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่  20 (พ.ศ.2562) กล่าวว่า ภาคธุรกิจประกันชีวิตได้มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี รวมไปถึงการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากข้อมูลปี 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้รับบริจาคโลหิตจากทั่วประเทศกว่า 2.6 ล้านยูนิต แต่จำนวนโลหิตที่ได้รับก็ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากยอดผู้บริจาคโลหิตมีมาบริจาคไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี ทำให้บางช่วงเวลามีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอ

           จากสถิติศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพบว่ามีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง อยู่ร้อยละ 55 ขณะที่มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง เพียงร้อยละ 8 เท่านั้น ดังนั้นภาคธุรกิจประกันชีวิตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมสาธารณะกุศลบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันชีวิต โดยมี 4 แกนนำในการจัดงานได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สมาคมประกันชีวิตไทย, สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน พร้อมด้วยกองทุนประกันชีวิต

          โดยกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาตินี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับงานในส่วนกลางจะจัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. และในส่วนภูมิภาคได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์และบริจาคโลหิตระหว่างมิถุนายนถึงสิงหาคม 2562 ซึ่งปีนี้ได้มีการวางเป้าหมายจำนวนผู้เข้าบริจาคโลหิตไว้ไม่ต่ำกว่า 6,000 คนและปริมาณโลหิตที่จะได้รับประมาณ 3 ล้านซีซี ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนและบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิต ที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ – 70ปี มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร และไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสา บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กันเยอะๆนะครับ”

         ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ 0-2679-8080 ต่อ 561-563

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่