สมาคมวินาศภัย มอบวุฒิบัตรหลักสูตร IMDP 23

0
60

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร“โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 23” (InsuranceManagementand DevelopmentProgram:IMDP23)โดยหลักสูตรนี้มีผู้บริหารในธุรกิจประกันภัยให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมมาแล้วกว่า 1,200คน ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมประกันวินาศภัยไทย และศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมอัตตา เลคไซค์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here