สห ร่วมยินดีกับ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร

0
784

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการดำเนินการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ และคณะ ร่วมแสดงความยินดี กับพลตรีทวีป ปิยะอรุณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด ในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก จำนงค์ จันพร ประธานที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

​สำหรับชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2524 ตามนโยบายของกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยพลเอกสายหยุด เกิดผล ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ทหาร และความสมานสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกันในหมู่ทหารทั้งสามเหล่าทัพ

โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์แม่สาเกิดผล จำกัด จ.เชียงใหม่ เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรก ที่ตั้งโดยเงินทุนของพลเอกสายหยุด เกิดผล 2,000 บาท ปัจจุบันชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด มีสมาชิก จำนวน 127 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวมกว่า 961 ล้านบาท

​โดยอาคารสำนักงานแห่งใหม่นี้ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร ทั้งด้านการเงินและวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์สมาชิก รวมทั้งส่งเสริมงานด้านสวัสดิการกำลังพลของกระทรวงกลาโหมอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่