“อลิอันซ์ อยุธยา” ต่อยอด “พาน้องเที่ยวบางกอก” สู่ปีที่ 12

0
72

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ต่อยอดความสำเร็จโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” สู่ปีที่ 12 เดินหน้าสร้างจิตสำนึกรักชาติในหมู่เยาวชน ควบคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยว มุ่งเพิ่มพูนศักยภาพ เปิดโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมผลักดันสู่อาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคต เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์มาแล้วรวมทั้งสิ้น 46,000 คน ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา โดยปีนี้ได้นำนักเรียนจำนวน 3,240 ครู 432 คน. จาก 216 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในการศึกษาเส้นทางปกติ และเส้นทางพิเศษอีก 150 คน รวมทั้งสิ้น 3,822 คนตลอดปี 2560 นี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ในปีนี้มีเยาวชนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 49,822 คน พร้อมนำคณะสื่อมวลชนร่วมตามรอยประวัติศาสตร์ ชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่รอบกรุงรัตนโกสินทร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟใหม่ๆ และอีกหลายแห่งที่น่าสนใจ โดยมียุวมัคคุเทศก์ นำเที่ยวพร้อมให้ความรู้และดูแลตลอดเส้นทาง


โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กนักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ขณะเดียวกันก็สร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านการเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เยาวชน โดยร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา” เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะด้านการเป็นยุวมัคคุเทศก์ ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 3 รุ่น จำนวน 150 คน และได้ปฏิบัติหน้าที่บรรยายในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ในเพื่อนนักเรียนได้ฟัง เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปัจจุบันยุวมัคคุเทศก์กลุ่มนี้ ได้ปฏิบัติงานที่วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร และโลหะประสาทอีกด้วย


นางสาวพัชรา กล่าวอีกว่า ในปีนี้ เป็นการอบรมยุวมัคคุเทศก์รุ่นที่ 4 นี้ เป็นนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 12 ครั้ง พร้อมการทัศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธันวาคม และจะเข้าอบรมภาคปฏิบัติในปีการศึกษาหน้า ซึ่งที่ผ่านมายุวมัคคุเทศก์เป็นเด็กที่มีความสามารถ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ และที่สำคัญได้ต่อยอดเป็นอาชีพให้เยาวชนกลุ่มนี้มีรายได้เพื่อการศึกษาและการดำรงชีวิต นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับเยาวชนไทย ภายใต้ปณิธานอันแน่วแน่ที่จะคืนกำไรตอบแทนสู่สังคม ซึ่งเราได้ริเริ่มและสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสรรค์สังคมของเราให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here