เทเวศ เผยผลงานปี 61 กำไร 257.32 ล้านบาท พร้อมมุ่งสู่การเป็น “องค์กรคุณธรรม”

0
59

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ว่า “บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม (Gross Premium) 4,626 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 257.32 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 5.15 บาท สำหรับผลการดำเนินงานด้านการลงทุนสำหรับในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุน 154 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 12

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 2 เมษายน 2562 อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการปี 2561 โดยจะเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 3.20 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 18 เมษายน 2562

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยปณิธานของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการเป็น “องค์กรคุณธรรม” เพื่อความมั่นใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติต่อ คู่ค้า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า สอดรับกับไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่