เมืองไทยประกันชีวิต ประกาศซื้อหุ้น “Dara Insurance” รุกธุรกิจประกันวินาศภัยในกัมพูชา

0
78

      นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อตอกย้ำนโยบายในการก้าวสู่การเป็น “บริษัทประกันภัยระดับภูมิภาค” หรือ Regional Company ด้วยการมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ พร้อมที่จะต่อยอดศักยภาพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญออกไปยังตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้เข้าซื้อหุ้นเพื่อร่วมดำเนินธุรกิจใน บริษัท ดารา อินชัวร์รันส์ จำกัด(มหาชน) หรือ Dara Insurance PLC. ซึ่งประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศกัมพูชา โดยเล็งเห็นถึงโอกาสจากการลงทุนและมองว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งรวมถึงประเทศกัมพูชา

       สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศกัมพูชามีอัตราการเติบโตตั้งแต่ปี 57-62 เฉลี่ย 14.2% ต่อปี อีกทั้งจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (Asean Economic Community: AEC) ในปี 2558 นั้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงตลาดการเงินในประเทศกัมพูชามีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างรวดเร็ว และมีระดับรายได้ของประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการความคุ้มครองทางด้านประกันวินาศภัยมากขึ้น และจากนโยบายการพัฒนาภาคการเงินของประเทศ รวมทั้งธุรกิจประกันวินาศภัย ทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการทางการเงินและการประกันวินาศภัยได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสการขยายฐานลูกค้าที่มีศักยภาพและสนับสนุนความต้องการทำประกันวินาศภัยเพิ่มมากขึ้น

       การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกัมพูชาที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพในช่วงหลายปีที่ผ่านรวมถึงปีที่แล้ว ส่งผลให้ผู้บริโภคในกัมพูชามีกำลังซื้อสูงขึ้นและมีความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเติบโตของตลาดรถยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบมีแนวโน้มขยายตัวตามรายได้ของประชากรฯ ในขณะที่ตลาดยังมีช่องว่างในการเติบโตอีกมาก อีกทั้งธุรกิจต่อเนื่องซึ่งได้แก่ ธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์ก็มีแนวโน้มจะขยายตัวตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในส่วนของการลงทุนจากต่างประเทศก็มีแนวโน้มเติบโตสูง อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และตลาดรถยนต์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อระดับรายได้ของประชากรยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ส่งผลให้มีความต้องการความคุ้มครองด้านประกันภัยเพิ่มมากขึ้น

        นายสาระ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าถือหุ้นในครั้งนี้นับเป็นการผนึกจุดแข็งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ Dara Insurance PLC. มากยิ่งขึ้น มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์ในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศกัมพูชาควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นการผสานความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมการบริโภค พร้อมทั้งมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยที่เหมาะสม พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นแบบประกันภัยที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน มีการบริหารจัดการสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ขายเน้นไปที่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยวิศวกรรม และมุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการถือครองกรมธรรม์และเพื่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด

       ทั้งนี้  Dara Insurance PLC. มีช่องทางการขายหลัก ได้แก่ ช่องทางการขายตรง ช่องทางการขายผ่านธนาคาร Canadia Bank PLC. และ Cambodia Post Bank PLC. ช่องทางตัวแทนและนายหน้าประกันภัย และยังมีโอกาสในการขยายตลาดจากกลุ่มบริษัท Canadia Investment Holding PLC. (CIH) ที่ดำเนินธุรกิจในหลายด้าน เช่น การเงินการธนาคาร ประกันชีวิต สนามบิน อสังหาริมทรัพย์ นิคมอุตสาหกรรม จึงทำให้บริษัท Dara Insurance PLC. สามารถใช้เครือข่ายที่กว้างขวางนี้ในการสร้างฐานลูกค้าได้ รวมถึงบริษัทประกันชีวิตในกลุ่มบริษัท คือ บริษัท Sovannaphum Life Assurance PLC. มีฐานของตัวแทนขายประกันชีวิตอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้บริษัท Dara Insurance PLC. สามารถพัฒนาช่องทางการขายตัวแทนจากตัวแทนของบริษัท  Sovannaphum Life Assurance PLC. ได้อย่างรวดเร็ว

       Dara Insurance PLC. ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในเดือนธันวาคมปี 2561 และเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 โดยปัจจุบันยอดขายสูงเป็นอันดับที่ 8 จาก 15 ของบริษัทประกันวินาศภัยในกัมพูชา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here