เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัล “Thailand Top Company Awards 2019 ประเภท “อุตสาหกรรมประกันภัย”

0
121

        เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมประกันภัยประจำปี 2562 ยันความสำเร็จของการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบรางวัลสุดยอดองค์กรไทยแห่งปี “Thailand Top Company Awards 2019” ประเภท “อุตสาหกรรมประกันภัย”

            นายสาระ ล่ำซำ  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL กล่าวว่า จากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างความแข่งแกร่งในด้านการเงิน และตั้งเป้าหมายในการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Innovation) พร้อมก้าวเคียงคู่ไปกับลูกค้าในทุกช่วงของชีวิต (Life Stage)ผ่านนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” โดยออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ผ่านนวัตกรรม และแนวคิดแบบ Outside In ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบที่มีความเฉพาะตัว และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

          โดยมีผลการดำเนินงานปี 2561 เบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 94,467 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับใหม่ 22,773 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยปีต่อไป 71,694 ล้านบาท ได้รับประกาศคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล (Insurer Financial Strength: IFS) จากสถาบัน Fitch Rating และ S&P ของบริษัทฯ โดยมีอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ (National IFS) ที่ ‘AAA(tha)’ และอันดับความแข็งแกร่งที่ ‘BBB+’ หรืออยู่ในระดับดี แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และได้รับรางวัล Life Insurance Company of the Year ในระดับภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องกัน จากการประกวด Asia Insurance Industry Awards 2018 โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตจากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับคัดเลือกและได้รับรางวัลนี้

          ทั้งนี้ ภาพรวมของผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการที่ดี ประสิทธิภาพของทีมงาน รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ด้วยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องทั้งด้านผลการดำเนินงานและการให้บริการลูกค้า ทำให้เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับรางวัล “Thailand Top Company Awards 2019” ประเภท “อุตสาหกรรมประกันภัย” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่บริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีผลการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมของ บริษัทฯ ผ่านการเป็นผู้นำในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ เข้ากับไลฟสไตล์ของลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม และเป็นองค์กรตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การแข่งขันในยุคดิจิทัล ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเฟ้นหาสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีผลประกอบการดีเด่น โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ และการวัดในเชิงคุณภาพ ด้วยดัชนีที่เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ภาคธุรกิจของประเทศไทย ให้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะส่งผลต่อความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่