เอไอเอ ประเทศไทย จัดงาน Risk & Compliance Day

0
105

           เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในการจัดงาน
Risk & Compliance Day ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเอไอเอที่ว่า
“การทำสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ด้วยคนที่เหมาะสม จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ถูกต้อง” (Doing the right things, in the right way, with the right people and the right result will come)

         ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ในฐานะผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต ยังได้ตอกย้ำถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยยึดหลักในการสร้างวัฒนธรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงานที่ดี
นอกจากนี้ ในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ ประกอบด้วย นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และนายวินิจ ศิลามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ร่วมด้วย นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เอไอเอ ประเทศไทย โดยมี นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยการเสวนาในครั้งนี้ เน้นถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการขององค์กร ทั้งนี้งาน Risk & Compliance Day จัดขึ้น ณ อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่