เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงิน 5 แสนบาท หนุนกิจกรรม The Challenge by TUBC 2019

0
83

           นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย และ นางศรัณยา เทียนถาวร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 500,000 บาท แก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันวิเคราะห์ปัญหาเชิงธุรกิจ ประจำปี 2562 (The Challenge by TUBC 2019) โดยมี ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังได้มอบโจทย์ปัญหาเชิงธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว ได้มีโอกาสวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา อนึ่ง เอไอเอ ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสังคมไทยให้แข็งแกร่งผ่านการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและประเทศไทยในอนาคต ดังคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ว่า ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่