เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562

0
33

           คุณศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562” หรือ Best Practice Awards 2019 สาขา บริษัทประกันชีวิตที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรองวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อเร็วๆนี้
ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และได้สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน ซึ่งถือเป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ เอไอเอ ประเทศไทย ในการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาที่ว่า ‘เอไอเอ เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’
สำหรับในปี 2562 ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ 100 ปีของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอไอเอ นอกจากการส่งมอบความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คนไทยทั่วประเทศแล้ว เอไอเอ ประเทศไทยยังคงเดินหน้าตอบแทนสังคมผ่านกิจกรรมพัฒนาสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการ “ทำดีร่วมกัน” AIA Sharing A Life โครงการ “เอไอเอ สร้างรอยิ้ม” โครงการ “ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่” และล่าสุดโครงการโรงเรียนเอไอเอ ประเทศไทยซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่