เอไอเอ ประเทศไทย รับ 2 รางวัล LIMRA’s 2019 Rising Stars ด้านเทคโนโลยี

0
44

           นายปรินทร เสกสรรค์ (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Customer Digital Platform และ นายวิทยา ศุภวรางกูล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย IT Application Services – Business Automation & Analytics ตัวแทนของเอไอเอ ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล LIMRA’s 2019 Rising Stars ในสาขานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Innovation) ประเภทอายุต่ำกว่า 40 ปี ในธุรกิจบริการด้านการเงิน จาก LIMRA ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยี จากองค์กรที่เป็นสมาชิกของ LIMRA

           ทั้งนี้ นายปรินทร เสกสรรค์ ได้รับรางวัลจากการเป็นผู้พัฒนาระบบ LINE iMO Smart ที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ สามารถทำงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง

           ด้านนายวิทยา ศุภวรางกูล ได้รับรางวัลจากการเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนยีในด้านการบริการลูกค้าให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการของบริษัทฯ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ช่วยให้ขั้นตอนการส่งเคลมสินไหมเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและเอไอเอ ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยของลูกค้า

          ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเอไอเอ ประเทศไทย ในการมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และแสดงศักยภาพในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการดูแลและการบริการลูกค้าเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ดังคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here